Πανάγιον: Ορθόδοξοι Άγιοι ανά αλφαβητική σειρά – Άγιοι από Α

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Πανάγιον

Ορθόδοξοι Άγιοι ανά αλφαβητική σειρά

Άγιοι από Α

Πηγή:

http://www.worldsaints.org

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/αλφαβητάρι/αλφαβητικώς/

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/αλφαβητάρι/αλφαβητικώς/a/

ΠΑΝΑΓΙΟΝ –ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ

WORLD SAINTS – ENCYCLOPEDIA OF ORTHODOX SAINTS

A
᾿Ααθοῦσα ἢ Βαθοῦσα πρεσβύτερος Γότθος μάρτυς 26/3.
᾿Ααρὼν ἐκ τῶν Πρωτομαρτύρων τῆς Οὐαλλίας (304) 1/7.
᾿Ααρὼν Προφήτης (1500 π.Χ.) 12/3.
᾿Αβακοὺμ ᾿Αθωνίτης μαρτυρήσας ἐν Θεσσαλονίκῃ (1628) 6/8, 30/10.
᾿Αββακοὺμ καὶ ᾿Οδιφάκιος τέκνα Μάριου καὶ Μάρθας μάρτυρες, (270) 19/1.
᾿Αββακοὺμ μάρτυς (269) 6/7.
᾿Αββακοὺμ νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
᾿Αββακοὺμ Προφήτης (7ος αἰὼν π.Χ.) 2/12.
῎Αβδ-῎Αλ-Μασίχ, ὁσιομάρτυς 9/3.
῎Αβδας ἢ ῎Αβιδος ᾿Επίσκοπος Χόρσμιδ, ἐν Περσίᾳ, ἱερομάρτυς (5ος αἰών) 5/9, 31/3.
᾿Αβδᾶς μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες ᾿Αντίοχος, Νικόστρατος καὶ Σάββας 8/7.
᾿Αβδεχαλᾶς (344) 17/4.
᾿Αβδιησοῦς ἢ ᾿Αβδίκιος ἱερομάρτυς ἐν Περσίᾳ (362 ἢ 364) 10/4, 9/4, 16/5.
᾿Αβδιοὺ Προφήτης (9ος αἰὼν π.Χ.) 19/11.
᾿Αβδιφὰξ μάρτυς (269) 6/7.
᾿Αβδὸρ μάρτυς (251) 30/7.
᾿Αβεὶμ μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
῎Αβελ ὁ Δίκαιος ὁ πρῶτος παγκόσμιος μάρτυς 20/3.
᾿Αβελάρδος ἡγούμενος (753) 3/1.
᾿Αβεννὴρ μοναχὸς, πατὴρ βασιλέως ᾿Ινδιῶν καὶ μοναχοῦ ᾿Ιωάσαφ 26/8, 19/11.
᾿Αβέρκιος μάρτυς (1ος αἰών) 26/5.
᾿Αβέρκιος ᾿Αρχιεπίσκοπος νεοϊερομάρτυς Ρῶσσος (1927) 15/5.
᾿Αβέρκιος ᾿Ισαπόστολος, ᾿Επίσκοπος ῾Ιεραπόλεως (167) 22/10.
᾿Αβέρκιος μάρτυς 5/12.
᾿Αβήπας Γότθος μάρτυς 26/3.
῎Αβιβος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
῎Αβιβος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
῎Αβιβος ἐν Περσίᾳ (330) 28/3, 29/3.
῎Αβιβος ᾿Επίσκοπος Νεκρέσι Γεωργίας ἱερομάρτυς (6ος αἰών) 29/11.
῎Αβιβος ἢ Σαβῖνος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (287) 16/3, 13/3.
῎Αβιβος μάρτυς 15/11.
῎Αβιβος μάρτυς ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
῎Αβιβος νέος 2/12.
᾿Αβίλιος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (98) 22/2.
῎Αβιτος (Avit) ᾿Επίσκοπος Βιέννης (519) 5/2.
῎Αβιτος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν Γαλατίας (594) 21/8.
᾿Αβούδημος μάρτυς ἐν Τενέδῳ (4ος αἰών) 15/7.
Συνεχίστε την ανάγνωση του «Πανάγιον: Ορθόδοξοι Άγιοι ανά αλφαβητική σειρά – Άγιοι από Α»

Άγιοι Μαρτίου – Ορθόδοξος Συναξαριστής Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ἄγιοι καί Ἑορτές:

ΜΑΡΤΙΟΣ 1

Εὐδοκία ἡ Σαμαρείτισσα, πρώην πόρνη, ὅσιομάρτυς στήν Ἡλιούπολι (σημ. Ζάχλε/Zahlah) Λιβάνου, (1/3, +117)

Ἀγάπιος ὅσιος στή Σκήτη Κολιτσοῦ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὅρους (1/3 καί 15/3, +? αἰ.)

Ἀναστασία Ἀντρέγιεβνα, διά Χριστόν σαλή στή Ρωσία (1/3, +? αἰ.)

ΚΟΙΜΗΣΗ: Φώτιος ὁ Λαυριώτης, Πρεσβύτερος, διά Χριστόν σαλός, στήν Τρίγωνα Λέσβου (καί στήν Σινά, Ἁγ. Τόπους, Κιλκίς καί Ἀθήνα ὅπου ἔζησε τά τελευταῖα 3 χρόνια του), ἀπό Μονῆς Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους (?/3, +2010) [Δέν ἔχει γίνει ἀκόμη ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξι τῆς ἁγιότητός του]

Λουπέρκουλος (St Luperculus) μάρτυς στήν Tarbes Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (1/3, +300)

Μόναν (St Monan) ὁσιομάρτυς ἱεραπόστολος στή Firth of Forth Σκωτίας (1/3, +874)

Rudesind ὅσιος ἡγούμενος στήν Celanova Ἱσπανίας (1/3, +977)

Siviard ὅσιος στή Μονή τοῦ St. Calais Γαλλίας (1/3, +729)

Δαυΐδ Ἐπίσκοπος Menevia (σημ. St. Davids) Οὐαλλίας (1/3, +600) [προστάτης Οὐαλλίας καί Βρετάνης Γαλλίας]

Ἀντωνίνα μάρτυς στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (1/3 καί 12/6, +295)

Ἀλβίνος (St Albinus) Ἐπίσκοπος Angers Γαλλίας (1/3, +554)

Ἀντώνιος, Μάρκελλος, Σίλβεστρος καί Σωφρόνιος, μάρτυρες στήν Παλαιστίνη (1/3, +3ος αἰ.)

Νεστοριανός μάρτυς (1/3, +? αἰ.)

Λέων Ἐπίσκοπος Rouen Γαλλίας (1/3, +856)

Ἀγάπιος, Νικηφόρος καί Χαρίσιος, μάρτυρες (1/3, +? αἰ.)

Σίλβεστρος Ἐπίσκοπος (1/3, +? αἰ.)

Παρασκευάς νεομάρτυς στήν Τραπεζούντα Μ. Ἀσίας (1/3, +1659)

Λέων/Λουκᾶς ἡγούμενος Μονῆς στήν Corleone Σικελίας τῆς Ἰταλίας (1/3, +900)

Μεθόδιος, νέοϊερομάρτυς στή Ρωσία (1/3, +1920)

Ἀντωνίνα ὁσιομάρτυς ἡγουμένη Μονῆς στό Κιζλιάρ Βορείου Καυκάσου Ρωσίας (1/3, +1924)

Herculanus Ἐπίσκοπος Perugia Ἰταλίας (1/3 καί 7/11, +549)

Swithbert Ἰσαπόστολος Ὁλλανδίας, ἱδρ. Μονῆς Ρήνου Ὁλλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (1/3, +713)

Σάνναν Ἰσαπόστολος Οὐαλλίας (1/3, +568)

Δομνίνη ἁγία μάρτυς στή Συρία (1/3, +450-460)

Μαρτύριος ὁ στήν Ζελενιέτσκ (Τιχβίν), ὅσιος μοναχός (1/3, +1603) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

ΜΑΡΤΙΟΣ 2

Νικόλαος ὁ Πλανάς, ὅσιος Πρεσβύτερος στήν Ἀθήνα, ἀπό Νάξου (2/3, +1932)

Φιλαρέτη ὁσία ἡγουμένη σέ Μονή στήν Ufa Ρωσίας (2/3, +1890)

Ἡσύχιος ὁ συγκλητικός, μάρτυς στή Συρία (2/3, +303)

Νέστωρ, Τριβίμιος καί Μάρκελλος, μάρτυρες ἀπό Πέργης Παμφυλίας (2/3, +249-251)

Ἀνδρόνικος καί ἡ συζυγός του Ἀθανασία ἡ Ἀντιοχειανή, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Συνεχίστε την ανάγνωση του «Άγιοι Μαρτίου – Ορθόδοξος Συναξαριστής Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων»

Άγιοι Φεβρουαρίου – Ορθόδοξος Συναξαριστής Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων

england iiiiio

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ἅγιοι καί Ἑορτές:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1

Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ (1/2)

Ἁγία Κιννία (St Cinnia) ὁσία στό Country Louth Ἰρλανδίας (1/2, +5ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 145}

Ἅγιοι Περπετούα, Εὔκατος, Σαῦρος, Σεκουνδοῦλος καί ἄλλοι μετ’ αὐτῶν μάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (1/2 καί 7/3, +203)

Ἁγία Φελισίτα/Χαρά ἡ δούλη, μάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας, μετά τῆς Ἁγ. Περπετούας (1/2 καί 7/3, +203)

Ἅγιος Πέτρος ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στήν Μ. Ἀσία, Συρία καί τέλος στή Μονή Ἁγ. Φωκᾶ στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Γαλατία Μ. Ἀσίας (1/2, 9/10 καί 25/11, +9ος-10ος αἰ.)

Ἅγιος Ἀναστάσιος νεομάρτυς στό Ναύπλιο (1/2, +1650)

Ἅγιος Τρύφωνας μάρτυς στή Λαμψάκο Φρυγίας Μ. Ἀσίας (1/2, +250)

Ἅγιος Πέτρος Σκιπετρώφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (1/2, +1918)

Ἅγιος Σάτηρος ὁ κατηχητής, μάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας, μετά τῆς Ἁγ. Περπετούας (1/2 καί 7/3, +203)

Ἅγιος Σατουρνίνος ὁ κατηχούμενος, μάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας, μετά τῆς Ἁγ. Περπετούας (1/2 καί 7/3, +203)

Ἅγιος Ρεβοκάτος ὁ κατηχούμενος, μάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας, μετά τῆς Συνεχίστε την ανάγνωση του «Άγιοι Φεβρουαρίου – Ορθόδοξος Συναξαριστής Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων»

Άγιοι Ιανουαρίου – Ορθόδοξος Συναξαριστής Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἅγιοι καί Ἑορτές:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἡ κατά σάρκα περιτομή τοῦ Χριστού (1/1)

Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, ἀνάργυρος ἰατρός, ἀδελφός Ἁγίων Γρηγορίου Νύσσης, Μακρίνας καί Πέτρου Σεβαστείας, ἀπό Ἄννησα Πόντου, [σπούδασε στήν Κων/πολι καί Ἀθήνα. Ἔπειτα μοναχός στόν Πόντο. Τέλος Ἐπίσκοπος γιά 5 χρόνια μέ μεγάλο ἔργο, κοιμήθηκε 45 ἐτῶν] (1/1, +379)

Ἁγία Φανχέα (St Fanchea), ὁσία στό Rossory Ιρλανδίας, ἀπό Clogher Ιρλανδίας (1/1, +585) {*ΧΑΙΡΕ No.: 179}

Ἅγιος Νικόλαος Ἀμπντούλ Ὀγκλί ὁ Τοῦρκος ὁμολογητής, ὅσιος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας, ἀπό Bitlis Τουρκίας (1/1 καί 18/8, +1893) <Πηγή: Στάρετς Βαρσανούφιος, Μοναχός Νικόλαος τῆς Ὄπτινα, Κατά Κόσμον Γιουσούφ Ἀμπντούλ Ὀγκλί (1820-1893), ἐκδ. Ἀκρίτα, Ἀθήνα 2005>

Ἅγιος Ευγένδος (St Eugendus), ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή St. Claude Γαλλίας (1/1, +510)

Ἅγιος Ἀργύριος Βούρβας, Πρεσβύτερος στή Βίνιανη Καρπενησίου καί ἱερομάρτυς στό Καρπενήσι (Ἰανουάριος, +1948) [Χειροτονήθηκε ἱερέας τό 1942 καί ἔγινε ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ του. Τό 1948, αὐτός καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ του, φοβούμενοι τούς ἀθέους κατέφυγαν στό Καρπενήσι. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1948, ἄθεοι κατέλαβαν τό Καρπενήσι καί ἄρχισαν γενική σφαγή μεγάλων, μικρών, νηπίων, ἀνδρών καί γυναικών. Ὁ ἰερέας Βούρβας ἀφού ὑπέστη φρικτά βασανιστήρια κατεσφάγη καί μαζί μέ ἄλλους πενῆντα, ἐρρίφθη σέ ἕνα κοινό λάκκο]

Ἅγιος Θεόδοτος μάρτυς (1/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Πλάτων Κούλμπους, Ἐπίσκοπος Tallinn Ἐσθονίας, ἱερομάρτυς στήν Ἐσθονία (1/1, +1919)

Ἅγιος Νικόλαος Μπεζανίτσκυ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Tartu Ἐσθονίας, συμμάρτυς Ἁγ. Πλάτωνος τοῦ Tallinn Ἐσθονίας (1/1, +1919)

Ἅγιος Μιχαήλ Μπλέιβ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Tartu Ἐσθονίας, συμμάρτυς Ἁγ. Πλάτωνος τοῦ Tallinn Ἐσθονίας (1/1, +1919)

Ἅγιος Μέτουϊν (St Mudwyn) ὁ Οὐαλλός καί Elvan, ἱεραπόστολοι Μ. Βρετανίας (1/1, +2ος αἰ.)

Ἅγιος Κονκόρδιος (St Concordius), μάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (1/1 καί 4/6, +175)

Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νανζιανού, πατέρας Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου (1/1, +373)

Ἅγιος Ιουστίνος Ἐπίσκοπος Chieti Ἰταλίας (1/1, +540)

Ἅγιος Φήλιξ Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας, ἔλαβε μέρος στή Σύνοδο τοῦ Παρισιοῦ τό 573 μ.Χ. (1/1, +580)

Ἅγιος Μαέλρχης (St Maelrhys), ὅσιος στή νήσο Bardsey Οὐαλλίας, ἀπό Βρετάνη Γαλλίας (1/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Φουλγέντιος Ἐπίσκοπος Τύνιδος (Ρύσπης/Ruspe) Τυνησίας, ἐξορίσθηκε στή Σαρδηνία Ἰταλίας γιά περίπου 16 χρόνια καί ξαναεπέστρεψε στήν Ἀφρική, ἀπό Β. Ἀφρική (1/1, +533)

Ἁγία Θωμαΐς, μάρτυς στή Λέσβο (1/1, 3/1 ἑορτή καί 4/1, +948)

Ἅγιος Κλάρος ὅσιος στή Vienne Γαλλίας (1/1, +660)

Ἅγιος Βασίλειος Ἐπίσκοπος Aix Γαλλίας, ἀπό Arles Γαλλίας (1/1, +475)

Ἁγία Κοννάτ/Κομνάταν (St Connat/Comnatan) , ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Kildare Ιρλανδίας (1/1, +590)

Ἅγιος Μόνκαν (St Cuan/Mochua/Moncan0, ἱεραπόστολος Ἰρλανδίας (1/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Οὐΐλλιαμ / Γουΐλλιαμ / Γουϊλλιάμος (St William), ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Dijon Γαλλίας, ἀπό Novara Ἰταλίας (1/1, +1031) #

Ἅγιος Ὀδίλιος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (1/1, +1049)

Ἅγιος Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος, νεομάρτυς στό Ὀδεμήσιο Μ. Ἀσίας, ἀπό Τρίπολι Πελοποννήσου (1/1, +1776)

Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Γολοβατιούκ, ὅσιος ἡγούμενος στή Λαύρα τοῦ Ποτσάεβ Οὐκρανίας (12/5 ἀνακήρυξι καί μνήμη, 1/1 κοίμησι, +1971)

Ἅγιοι 30 στρατιῶτες μάρτυρες στή Ρώμη (1/1, +304)

Ἅγιος Θεοδόσιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῆς Τριγλίας στό ὄρος Ὄλυμπος Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (1/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Βασίλειος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κων/πολι καί στήν Καισάρεια Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (1/1 καί 2/1, +361)

Ἅγιος Σέργιος-Νεῖλος, Ἐκκλησία Κατακομβῶν (1/1, +1929)

Ἅγιος Τηλέμαχος/Ἀλμάχιος ὁσιομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἀνατολή (1/1, +391)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2

Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης καί Στάρετς στή Μονή τοῦ Sarov Ρωσίας καί Πνευματικός τῆς Μονῆς τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας, ἀπό Kursk Ρωσίας (2/1, +1833) [19/7 ἀνακ. λειψ.]

Ἅγιοι Ἀρτάξος, Ἀκούτιος, Μαξιμίνος, Τιμόθεος, Τωβίας, Βίτος/Γκύ (Guy) καί (ἡ) Εὐγένδα, μάρτυρες στή Mitrovica (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (2/1, +4ος αἰ.)

Ἅγιος Θεόπιστος, μάρτυς (2/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Θεαγένης Ἐπίσκοπος Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (2/1, +320)

Ἅγιος Σίλβεστρος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ὁ θαυματουργός, ὁ ὁποῖος βάπτισε τόν Ἁγ. Κων/νο τό Μέγα, ἀπό Ρώμη (2/1, +335) [προστάτης ζῶων – ἀνέστησε ἕνα ταῦρο]

Ἅγιος Θεόπεμπτος ὄσιος, μετά τῆς Ἁγ. Θεοδότης μητρός τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Μικρασιάτῶν, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (2/1, +3ος αἰ.)

Ἁγία Θεοδότη, μητέρα Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Μικρασιάτῶν, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (2/1 καί 1/11, +3ος αἰ.)

Ἅγιος Μᾶρκος ὁ κωφός, ὅσιος μοναχός (2/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Μούνχιν (St Munchin ) Ἐπίσκοπος Limerick Ιρλανδίας (2/1, +4ος αἰ.)

Ἅγιος Γαβριήλ Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (2/1, + 1871)

Ἅγιος Ἄργειος μάρτυς (2/1, +? αἰ.)

Ἁγία Ἰουλιανή τοῦ Λαζαρέφσκογιε (Murom) Ρωσίας (2/1, +1604)

Ἅγιοι 1.000 Μάρτυρες στό Lichfield Ἀγγλίας [Lichfield σημαίνει “ἀγρός τῶν νεκρῶν”] (2/1, +304)

Ἅγιος Βασίλειος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κων/πολι καί στήν Καισάρεια Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (1/1 καί 2/1, +361)

Ἅγιος Μαρτινιανός Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, ἀπ’ τούς Πατέρες τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στήν Ἔφεσο Μ. Ἀσίας καί συγγραφέας ἀπολογητής κατά αἱρέσεως Νεστοριανῶν (2/1, +435)

Ἅγιος Ἀσπάσιος Ἐπίσκοπος Auch Γαλλίας, πῆρε μέρος σέ τοπικές Συνόδους τῆς Γαλλίας (2/1, +560)

Ἅγιος Ἀδαλάρδος (St Adalard), ὅσιος, ἱδρυτής Μονῆς στό Corbie Γαλλίας καί ἱδρυτής Μονῆς στό New Corbie (Corvey) Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (2/1, +827)

Ἅγιος Βλιδούλφος (St Blidulf/Bladulf), ὅσιος μοναχός στή Μονή τοῦ Bobbio Ἰταλίας, ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ (2/1, +630)

Ἅγιος Βινκεντιανός (St Vincentian) , ὀσιος ἐρημίτης στήν Tulle Γαλλίας (2/1, +730)

Ἅγιος Ρεϊνόλδος (St Reinold), ὀσιομάρτυς στήν Cologne Γερμανίας (2/1, +960)

Ἅγιος Κοσμᾶς Α΄ ὁ Ἱεροσολυμίτης, 1ος Ἐπίσκοπος Κων/πολεως (2/1, +1081)

Ἅγιος Γεώργιος/Ζώρζης ὁ Γκιουρτζῆς (δηλ. ὁ Γεωργιανός), νεομάρτυς στή Μυτιλήνη, ἀπό Γεωργία (2/1, +1770)

Ἅγιος Μπότβαν ὁ “μετανοεῖτε”, ὅσιος ἐρημίτης στό νησί Bardsey Οὐαλλίας, ἀδελφός Ἁγ. Γκουΐνιν (2/1 καί 2/6, +6ος αἰ.)

Ἅγιοι Μάρτυρες στή Ρώμη (2/1, +303)

Ἅγιος Σέργιος μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας (2/1, +301)

Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἐρεικούσιος ή Ἐριχιώτης, ἀνακαινιστής Μονῆς Γηροκομείου στή Θεσπρωτία Ἡπείρου, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἐρημονήσι Ἐρεικούσα Κέρκυρας (2/1 & 16/8, +1334)

Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ Ταβεννήσιος ὅσιος στήν Ταβέννη Αἵγυπτου (2/1, +5ος αἰ.)

Ἅγιος Σίλβεστρος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (2/1, +12ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3

Ἅγιος Μαλαχίας ὁ Προφήτης, ὁ τελευταῖος Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης, ἀπ’ τούς 12 μικρούς Προφῆτες (3/1, +400 π.Χ.)

Ἅγιος Ἐφραίμ μεγαλομάρτυς ἡγούμενος Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό ὄρος Ἀμώμων τῆς Ν. Μάκρης Αττικής, ἀπό Τρίκαλα (5/5, +1426) [3/1 εύρ. λειψ.] {Λ, ξύλο}

Ἅγία Γενεβιέβη (St Genevieve) ὁσία μοναχή στό Παρίσι Γαλλίας, ἀπό Nanterre Γαλλίας (3/1, +500) [προστάτρια καί πολιοῦχος τοῦ Παρισιοῦ] {8 ἐτῶν γνώρισε τόν Ἁγ. Γερμανό τῆς Auxerre καί 15 ἐτῶν ἔγινε μοναχή} {*ΧΑΙΡΕ No.: 127}

Άγιος Ευθύμιος (St Ekvtime) Takaishviliο, ο άνθρωπος του Θεού και φύλακας των Ορθοδόξων κυμηλείων της Γεωργίας (3/1 εορτή και 21/2 κοίμηση, +1953)

Ἁγία Βερτιλλία (St Bertilia), ὁσία ἐρημίτρια στό Maroeuil (Marolles) τῆς Flanders Βελγίου (3/1, +687)

Ἅγιος Ἀβελάρδος (St Abelard), ὅσιος ἡγούμενος (3/1, +? αἰ.)

Ἁγία Θωμαΐς, μάρτυς στή Λέσβο (1/1, 3/1 ἑορτή καί 4/1, +948)

Ἅγιος Παντελεήμων ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Κόστυτσεφ (3/1, +1884)

Ἅγιος Πέτρος ὁ σημειοφόρος, ὅσιος ἀσκητής στήν Ατρώα Προποντίδος Μ. Ἀσίας (3/1, +? αἰ.)

Ἁγία Ταϊσία ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Λεουσάνσκ Ρωσίας (3/1, +1915)

Ἅγιος Τίτος Ἐπίσκοπος Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (3/1, +4ος αἰ.)

Ἁγία Οὐένογ (St Wenog) τῆς Οὐαλλίας (3/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Δανιήλ, Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Padua Ἰταλίας, μαθητής τοῦ Ἁγ. Προσδοκίμου 1ου Ἐπισκόπου Padua Ἰταλίας (3/1, +168)

Ἅγιος Ἀκάκιος, ὅσιος στό Λάτρο Μ. Ἀσίας (3/1, +? αἰ.)

Ἅγιοι Μητέρα καί 2 τέκνα της, μάρτυρες (3/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Φλωρέντιος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας, ἱερομάρτυς (3/1, +3ος αἰ.)

Ἅγιος Γόρδιος ὁ κεντυρίωνας, ὁ Ἐκατόνταρχος, ἐρημίτης καί μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας (3/1, +314)

Ἅγιος Φίνταν (St Fintan ), ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Doon τῆς Κομητείας Limerick Ιρλανδίας (3/1, +6ος αἰ.)

Άγιος Φίνλαγος (St Finlugh/Finlag), ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Co. Derry Ιρλανδίας (3/1, +6ος αἰ.)

Άγιος Βλιτμούνδος (St Blitmund), ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Leucone Γαλλίας ἀπό Ἰταλία (3/1, +660)

Ἅγιος Τεούτος βασιλιάς, ἐρημιτής ὁσιομάρτυς στό Tintern Οὐαλλίας (1/4, +470) [3/1 ἀνακ. λειψ.]

Ἅγιος Ἀνθηρός Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἑλλάδα (3/1 & 5/8 ἑορτή, +236)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4

Ἅγιος Νικηφόρος (Τζανακάκης) ὁ λεπρός, ὅσιος μοναχός νοσηλευόμενος στό Νομαρχιακό Νοσοκομεῖο Δυτικῆς Ἀττικῆς (πρώην Λοιμωδῶν) στήν Ἁγ. Βαρβάρα Ἀθηνας, ἀπό Σηρικάρι Χανίων Κρήτης (4/1, +1964)

Ἅγιοι Εὐάγριος καί Σίος, ὅσιοι ηγούμενοι Μονής στη Γεωργία (4/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιοι Εὐγένιος, Ἀκουϊλίνος, Γεμίνος, Μαρκιανός, Κουΐντος, Θεόδοτος καί Τρύφων, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (4/1, +484)

Ἅγιος Συμεών Ἐπίσκοπος Smolensk Ρωσίας (4/1, +1681)

Ἅγιοι 6 μάρτυρες (4/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Aedh Ἐπίσκοπος Kildare Ιρλανδίας (4/1, +639)

Ἁγία Φαραΐλδις (St. Pharaildis), μάρτυς στή Ghent (Γάνδη) Βελγίου (4/1, +740)

Ἅγιος Τιμόθεος ὁ στυλίτης, ὅσιος (4/1, +872)

Ἅγιος Εὐστάθιος Α΄, Ἐπίσκοπος Σερβίας (4/1, +1286) [σύναξι 30/8]

Ἁγία Δαφρόσα (St Dafrosa), μητέρα Ἀγ. Παρθενομαρτύρων Δημητρίας καί Βιβιάνας στή Ρώμη καί σύζηγος Ἁγ. Φλαβιανοῦ (4/1, +4ος αἰ.)

Ἅγιος Μαβίλος μάρτυρας στό Hadrumetum Β. Ἀφρικῆς (1/4, +212)

Ἅγιοι Πρίσκος, Πρισκιλλιανός καί Βενεδίκτη, παιδομάρτυρες στή Ρώμη (4/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Ἀχίλλειος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (4/1, +14ος αἰ.)

Ἅγιος Ζωσιμᾶς ὁ ὁμολογητής καί Ἀθανάσιος ὁ κομενταρήσιος, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (4/1, +3ος-4ος αἰ.)

Ἁγία Ἀπολλιναρία/Δωροθέα ἡ συγκλιτική, ἡ μετονομασθείσα “Δωρόθεος”, ὁσία στή Σκήτη τῆς Ἐρήμου στήν Αἴγυπτο, μαθήτρια Ἁγ. Μακαρίου τοῦ Μέγα, ἀπό Ρώμη [κατά σαρκικῶν – τήν κατηγόρησαν ὅτι ὡς “Δωρόθεος” ἄφησε ἔγκυος τήν ἀδελφή της ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε ἀπ’ τήν Ἁγία ἀπό δαιμόνιο, χωρίς νά γνωρίζη ὅτι εἶναι ἡ ἀδελφή της, ἀλλά περνώντας την γιά ἄνδρα μοναχό “Δωρόθεο”. Φυσικά ἀθωώθηκε ἀποκαλύπτωντας ὅτι εἶναι γυναίκα καί μάλιστα ἡ ἀδελφή της καί ξαναεπέστρεψε στό Μοναστήρι] (4/1 καί 5/1, +457 αἰ.)

Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ νέος, ὅσιος στόν Αγ. Μώκιο (4/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Langres Γαλλίας, ἀπό Autun Γαλλίας (4/1, +539)

Ἅγιος Φερρέολος Ἐπίσκοπος Uzes Γαλλίας & ἱδρυτής Μονῆς, ἀπό Narbonne Γαλλίας (4/1, +581)

Ἅγιος Λομέρ (St Lomer) Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης & ἱδρυτής Μονῆς στό Corbion Γαλλίας (4/1 & 19/1, +593)

Ἅγιος Λιβέντιος (St Libentius) Ἐπίσκοπος Hamburg Γερμανίας, Ἰσαπόστολος τῶν Σλάβων, ἀπό Swabia Γερμανιας (4/1, +1013)

Ἅγιος Θεόκτιστος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Κουμουμίου,στά Κούκουμα Σικελίας Ἰταλίας (4/1, +800)

Ἅγιος Εὐθύμιος ἡγούμενος ἱερομάρτυς καί 12 ὁσιομάρτυρες στή Μονή Βατοπαιδίου Ἅγ. Ὄρους (4/1, +1285)

Ἅγιος Ὀνούφριος ὁ Ἰβηροσκητιώτης-Ἁγιορείτης, μοναχός τῆς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους, ὁσιομάρτυς στή Χίο, ἀπό Gabrovo Βουλγαρίας (4/1, +1818)

Ἅγιος Ριγοβέρτος (St Rigobert) Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας, ὅσιος ἐρημίτης (4/1, +745)

Ἅγιοι Χρύσανθος καί Εὐθημία, μάρτυρες πλησίον τοῦ Ἁγ. Ἀκακίου (4/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Παντελεήμων Διάκονος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Κοστύσεφ Ρωσίας (4/1, +? αἰ.)

Ἅγιοι 70 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ (4/1, σύναξι):

Ἄγαβος ὁ Ἀπόστολος ὁ προφήτης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους [εἶναι ὁ ἀναφερόμενος ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ στίς Πράξεις, ὅτι προφήτευσε περί τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι θέλουν νά τόν δέσουν καί νά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν Ἐθνικῶν (Πρξ 21, 11). Κήρύτοντας τό Εὐαγγέλιο στούς τόπους πού τοῦ ἀνατέθηκαν ἀπῆλθε πρός τόν Κύριο] (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀκύλας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς καί Πρίσκιλλα ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου [ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Παῦλο μαζί μέ τή σύζυγό του Πρίσκιλλα, συγκακοπαθοῦντες καί συγκινδυνεύοντες μαζί του (Πρξ 18, 1), Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.] (13/2 καί 14/7 κυρίως, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀμπλίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βάρνας (=παλαιά Ὀδυσσουπόλι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας κλπ. [χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα] (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνανίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Δαμασκό Συρίας, ὁ ὁποῖος βάπτισε τόν Ἀπ. Παῦλο (1/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνδρόνικος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Παννονίας (σημ. Δυτ. Οὐγγαρία, Ἀνατ. Αὐστρία, Σλοβενία καί Β. Γιουγκοσλαβία) καί ἡ Ἰσαπόστολος σύζυγός του Ἰουνία, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. (17/5 καί 30/7 +1ος αἰ.) [23/2 εὑρ. λειψ. καί σύναξι 4/1] {Ὀ Ἀπ. Ἀνδρόνικος διέτρεξε ὡς ὑπόπτερος ἀετός ὅλη τήν οἰκομένη ἀκολουθούμενος πιστά ἀπ’ τήν ὑπερθαύμαστη Ἰουνία, κυρύσσοντας παντοῦ τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιστρέφοντας πολλούς σέ θεογνωσία κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη}

Ἀπελλῆς (Α΄) ὁ Ἀπόστολος, ὁ “δόκιμος στό Χριστό”, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σμύρνης Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. [εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει “Ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τόν δόκιμον ἐν Χριστῷ”. Κοιμήθηκε ὁσιακῶς] (10/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπελλῆς (Β΄) ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπολλώς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [ἀναφέρει γι’ αὐτόν ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγοντας “Τίς οὖν ἐστί Παῦλος; Τίς δέ Ἀπολλώς ἀλλ’ ἤ διάκονοι;”(Α΄ Κορ. 3, 5)] (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀρίσταρχος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Συρίας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Θεσσαλονίκη (14/4 καί 27/9 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀριστόβουλος ὁ Ἀπόστολος, 1ος Ἐπίσκοπος Βρεταννίας, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς στό Caistor Ἀγγλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βρεταννίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Βαρνάβα, ἀπό Σαλαμίνα Κύπρου (15/3 καί 31/10, +99) [σύναξι 4/1]

Ἀρτεμᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Λύστρας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἄρχιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ἀσύγκριτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ὑρκανίας (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀχαϊκός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Βαρνάβας/Ἰωσής ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, πρωτόκλητος τῶν 70 Ἀποστόλων, ἱδρ. καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀποστολος Ἱερουσαλήμ, Αἰγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλβετίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Ἀριστόβουλου, ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου (11/6, +57) [ἀνακ. λειψ. 25/8 καί σύναξι 4/1]

Γάιος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαινετός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καρθαγένης Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/4 καί 30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαφρόδιτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀδριακῆς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἔραστος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πανεάδος Παλαιστίνης (=Καισάρεια τοῦ Φιλίππου), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἑρμᾶς/Ἑρμῆς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πλόβντιβ (=παλαιά Φιλιππούπολι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [Ρμ 16, 14] (8/3, 8/4 καί 5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔβουλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου [Β΄ Τίμ 4, 21] στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία (28/2, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔοδος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀντιόχειας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (7/9, +66-67) [σύναξι 4/1]

Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἀρχιτελώνης τῆς Ἰεριχοῦς πού ἀνέβηκε στή συκομορέα γιά νά δῆ τόν Κύριο, Ἐπίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης καί 3ος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (20/4, +1ος αἰ.) <Πηγή: Εἰς Ἀγαθή Ἀνάμνηση, Ἐμπειρικές ἀλήθειες ἀπό τήν κηρυκτική διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου Κυρίου Δημητρίου Α. Παναγοπούλου, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2013, 39>

Ζήνων/Ζηνᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Διοσπόλεως (=Λαοδικείας), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (27/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἡρωδίων/Ρωδίων/Ροδίων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πάτρας καί Ταρσοῦ Κιλικίας, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης Λαμίας, μαρτυρήσας στήν Ὑπάτη Λαμίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος κλπ. (28/3, 8/4 καί 10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, ἱερομάρτυς (23/10, +63) [4/1 σύναξι, 1/12 ἀνακ. λειψ.]

Ἰάσων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Κιλικίας Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Σωσίπατρο στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4, +54-58)

Ἰοῦστος/Ἰησοῦς/Ἰωσήφ/Ἰωσῆς/Βαρσαβᾶς/Βαρνάβας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως (ἀραβικά Μπέητ Γκεμπρίν) ὁ σύμψηφος τοῦ Ἀπ. Ματθία γιά τήν Ἀποστολική θέσι τοῦ προδότου Ἰούδα, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀραβίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Καῖσαρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀλβανίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κάρπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βέρροιας Θράκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (3/10 καί 26/5, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κηφᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Κοδράτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀθήνας, ἀπολογητής καί ἱερομάρτυς στή Μαγνησία Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (21/9 καί 21/10, +117) [σύναξι 4/1]

Κουάρτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βηρυττοῦ Λιβάνου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Λιβάνου κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κρήσκης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Νέας Καρχηδόνος Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/7, +100) [σύναξι 4/1]

Λίνος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία [Β΄ Τιμ 4, 21] (23/9, 5/11 καί 26/11, +79) [σύναξι 4/1]

Λουκᾶς ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Βοιωτίας, ἀνάργυρος ἱατρός καί 1ος ζωγράφος τῆς Ἱ. Εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἀποστόλων, συγγραφέας τοῦ Κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου (στήν Πάτρα) καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (στή Ρώμη), Ἀπόστολος Δαλματίας Κροατίας, Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος (Μακεδονίας, Βοιωτιάς, Ἀχαΐας, Πάτρας κλπ.) κλπ., ἱερομάρτυς στή Θήβα Βοιωτίας 84 ἐτῶν, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας [Πολιοῦχος Λαμίας καί προστάτης ἁγιογράφων] (18/10 ἑορτή καί 10/9, +97) [20/6 ἀνακ. λειψ. καί 10/9 σύναξι ἀναργύρων ἱατρῶν] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι καταγόταν ἀπ’ τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν στενός συνεργάτης καί συνοδοιπόρος τοῦ Ἀπ. Παύλου σέ ὁρισμένες περιοδεῖες του. Ἦταν, μάλιστα, μαζί μέ τόν Ἀπ. Παῦλο τόσο κατά τήν 1η φυλάκισί του ὅσο καί κατά τή 2η, κατά τήν ὁποία, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τό Β΄ Τιμ 4, 11, ἦταν αὐτός “μόνος” μαζί μέ τόν Ἀπόστολο (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 8)> [Μέ βάσι ἄλλους Συναξαριστές ὁ Ἀπ. Λουκᾶς στό Β΄ Τιμ 4, 11 εἶναι διαφορετικός ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή καί ἡ μνήμη του εἶναι στίς 10/9, ἐνῶ μέ βάσι τόν Παν. Ν. Τρεμπέλα εἶναι ὁ ἴδιος]

Μᾶρκος/Ἰωάννης ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, Ἀπόστολος Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας Λιβύης, Αἰγύπτου κλπ., ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀνηψιός Ἀπ. Βαρνάβα/Ἰωσῆ (25/4, +74) [ἐπίσης μνήμη 16/6, 27/9 καί 30/10 (στίς 16/6 καί 30/10 ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”(Κολ 4, 10) καί στίς 27/9 ὡς Ἐπίσκοπος Βύβλου Λιβάνου)] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομαζόταν προηγουμένος Ἰωάννης (Πρξ 12, 12· 12, 25· 13, 5· 13, 13· 15, 37). Εἶχε εὐσεβή μητέρα τή Μαρία. Στό σπίτι της, τό ὁποῖο βρικόταν στήν Ἱερουσαλήμ, συναθροίζονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καί λάτρευαν τό Θεό. Ἐκεῖ γνωρίσθηκε ὁ Μᾶρκος μέ τόν Ἀπ. Πέτρο ἀπ’ τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή Χριστιανική Πίστι. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Πέτρος τόν ὀνομάζει υἱό του (Α΄ Πέτρ 5, 13). Στό Κολ 4, 10 ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομάζεται καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”. Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ Μᾶρκος ἀκολουθῆ τούς Ἀπ. Βαρνάβα καί Παῦλο στήν 1η Ἀποστολική περιοδεία, κατά τήν ὁποία κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Κύπρο. Κατά τήν πρώτη φυλάκισι τοῦ Ἀπ. Παῦλο ὁ Μᾶρκος ἦταν μαζί του (Φιλ 24) καθώς ἐπίσης καί κατά τή δεύτερη διότι ἦταν “εὔχρηστος εἰς διακονίαν”(Β΄ Τιμ 4, 11). Ὁ Παῦλος, ἐπίσης, πρίν τήν 2η φυλάκισί του τόν συνιστησε στούς Κολοσσαεῖς (Κολ 4, 10). Καθώς βρισκόταν ὁ Μᾶρκος στή Ρώμη κατά τή 2η φυλάκισι τοῦ Παύλου, συναντήθηκε καί μέ τόν Ἀπ. Πέτρο, τοῦ ὁποίου χρημάτισε “ἐρμηνευτής”. Ὀνομάσθηκε ἔτσι, διότι στό Εὐαγγέλιο του ὁ Μᾶρκος διέσωσε τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἔγινε 1ος Ἐπίσκοπός της ὅπου καί θανατώθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 139)>

Νάρκισσος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος, Μ. Ἀσίας κλπ., Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἱερομάρτυς (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νηρέας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους καί ἡ ἀδελφή του, τέκνα Ἀπ. Φιλολόγου καί Ἰουλίας, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [Ρμ 16, 15] (1/11, +1ος αἰ.)

Νικάνωρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας [τελειώθηκε διά τοῦ μαρτυρίου τήν ἴδια μέρα κατά τήν ὁποία λιθοβολήθηκε καί ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος] (28/7 καί 28/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νυμφᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (28/2, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ὀλυμπᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Πέτρο καί ἀποκεφαλίσθηκε στή Ρώμη ὑπό τοῦ Νέρωνος, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +54-68) [σύναξι 4/1]

Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στούς Ποτιόλους Ἰταλίας (15/2 καί 22/11, +109) [σύναξι 4/1]

Ὀνησιφόρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κορώνης Πελοποννήσου, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (7/9 καί 8/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Οὐρβανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μακεδονίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (31/10 καί 29/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Παρμενᾶς ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 1ος Ἐπίσκοπος Avignon Γαλλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πατρόβας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ποτιόλων Ἰταλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πρόχορος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, στήν Πάτμο κατά τή διάρκεια τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀπ. Ἰωάννη ὁ Ἀπ. Πρόχορος ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἰωάννη τήν Ἀποκάλυψι τῆς Κ. Διαθήκης, Ἐπίσκοπος Νικομηδείας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ροῦφος/Πούδης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Ἑλλάδος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (14/4, 8/4 καί 21/11 +96) [σύναξι 4/1] [Ρμ 16, 13]

Σίλας ὁ Ἀπόστολος, Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. Εὐρώπης (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σιλουανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σίμων/Συμεών/Κλεόπας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος [κοιμήθηκε 120 ἐτῶν] (27/4, 30/6 καί 30/10, +96) [σύναξι 4/1]

Στάχυς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Βυζαντίου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στεφανᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στέφανος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτοδιάκονος, ὁ πρῶτος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Πρωτομάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (27/12, +34) [ἀνακ. λειψ. 2/8, εὑρ. λειψ. 15/9, σύναξι 4/1]

Σωσθένης/Κρίσπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας καί ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἴγινας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 30/6]

Σωσίπατρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Ἰάσωνα στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4 καί 10/11, +54-58) [σύναξι 4/1]

Τέρτιος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Παῦλο τήν Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τιμόθεος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου καί Ἰωάννου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στήν Ἔφεσο, ἀπό Λύστρα Λυκαονίας Μ. Ἀσίας (22/1, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίμων, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Ἐπίσκοπος Βόστρων Ἀραβίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Κρήτης, μαθ. Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Δαλματίας κλπ. [κοιμήθηκε 94 ἐτῶν] (25/8, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1] [15/5 ἀνακ. λειψ.]

Τρόφιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἐκ γενετής τυφλός τοῦ Εὐαγγελίου, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη καί Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. καθώς καί Ἀπόστολος Βρεταννίας ὡς μαθητής τοῦ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί 1ος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (14/4, +80) [σύναξι 4/1]

Τυχικός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας, ἀκόλουθος Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φιλήμων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Γάζας καί ἱερομάρτυς στούς Κολοσσούς Μ. Ἀσίας καί Ἀπφία ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ὁ Διάκονος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, ὁ βαπτίσας τόν Αἰθίοπα εὐνοῦχο τῆς βασίλισσας Κανδάκης, Ἀπόστολος Σαμαρείας Παλαιστίνης, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Γαλλίας καί Μ. Ἀσίας ὅπου καί μαρτύρησε στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Καισάρεια Παλαιστίνης (11/10, +1ος αἰ.)

Φιλόλογος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σινώπης Μ. Ἀσίας, χειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φλέγων ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, ἱερομάρτυς, κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ πολλά καί διάφορα μέρη τοῦ κόσμου τελειωθείς μαρτυρικῶς (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φουρτουνάτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φύνελλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (30/6, +1ος αἰ.)

[«Ἑβδομήκοντα Μαθητές καί Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ὁ Ἴδιος ὁ Σωτήρας μας ἐπί πλέον τῶν Δώδεκα, τούς ὁποίους εἶχε προεκλέξει, ἐξέλεξε καί ἐξαπέστειλε στό κήρυγμα καί στήν προετοιμασία τοῦ δικοῦ Του κηρύγματος (Λκ 10, 1-16). Σ’ αὐτούς, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, προσετέθηκαν καί ἄλλοι ἐκλεγέντες ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί κήρυτταν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ διάφορους τόπους καί χῶρες, εἴτε ἀκολουθώντας τούς πρώτους τῶν Ἀποστόλων, εἴτε μέ κάθε τρόπο βοηθώντας αὐτούς στό ἔργο τοῦ κυρύγματος. Ὅλοι αὐτοί, ἄν καί αὐξήθηκαν σέ πολύ περισσότερους τῶν 70, ὁμομάζοντο ὅμως ὅλοι Ἑβδομήκοντα, χάριν σεβασμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἀποστόλων τούς ὁποίους ἐξέλεξε ὁ Κύριος, καί τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός ἄλλοτε μέν ἐμειοῦτο ἀπ’ τό μαρτυρικό τέλος, τό ὁποῖο αὐτοί ἐλάμβαναν παρά τῶν τυράννων, ἄλλοτε δέ αὐξανόταν, διότι ἄλλοι ἐξελέγοντο ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους πρός συνέχισι τοῦ ἔργου τοῦ κηρύγματος.

Αὐτά εἶναι τά ὀνόματα τῶν 70 γνωστοτέρων ἀπ’ ὅλους τούς ἐπικαλούμενους Ἑβδομήκοντα Ἀπόστολους, τῶν δηλαδή ἐκλεγμένων ἀπ’ τόν Κύριο Ἑβδομήκοντα πρώτων καί τῶν μετέπειτα ἐκλεγμένους ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους καί συναριθμημένους στούς Ἑβδομήκοντα. Ἀναφέρουμε μόνο αὐτούς, διότι δέν διεσώθηκαν ὅλων τά ὀνόματα»(Ματθαίου Λάγγη Ἐπισκόπου Οἰνόης, Ὁ Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1982)]

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5

Ἅγιος Μιχαίας ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (5/1, +9ος π. Χ.)

Ἁγία Κιάρα (St Ciara) ὁσία ἡγουμένη Μονῶν στό Kilkeary (πλησίον Nenagh) Ἰρλανδίας καί στό Tehelly Ἰρλανδίας τῆς περιοχῆς Co. Tipperary (5/1, +680) [στό Nenagh ἱδρύθηκε ἡ Προτεσταντική αἵρεσι τῶν Κουνιτῶν “Ἐργατῶν” τό 1897] {*ΧΑΙΡΕ No.: 117}

Ἁγία Συγκλητική, ὁσία στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (5/1, +350)

Ἅγιοι Θεόπεμπτος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς καί Θεωνᾶς ὁ πρώην μάγος, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (5/1, +303) [Ὁ Ἁγ. Θεόπεμπτος ἦταν ὁ 1ος Χριστιανός πού ὁμολόγησε Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί ἤλεγξε τό Διοκλητιανό γιά τήν πλάνη του. Ὁ Ἁγ. Θεωνᾶς ὁ πρώην μάγος πίστεψε ἀπ’ τά θαύματα τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγ. Θεοπέμπτου καί μαρτύρησε καί ὁ ἴδιος θάβοντάς τον ζωντανό]

Ἅγιος Μηνᾶς ὁ Σιναΐτης, ὅσιος (5/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Ἀλέξανδρος, ὅσιος μοναχός στή Μονή τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (5/1, +1810)

Ἅγιος Θεοείδης μάρτυς (5/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Σαΐς μάρτυς “ὁ ἐν θαλάσσῃ βληθείς τελειοῦται” (5/1, +? αἰ.)

Ἁγία Τατιάνα, ὁσία (5/1, +? αἰ.)

Ἁγία Εμιλιάνα τῆς Ρώμη (5/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Τελεσφόρος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Ἑλλάδα (5/1 & 22/2 ἑορτή, +136)

Ἁγία Ἀπολλιναρία/Δωροθέα ἡ συγκλιτική, ἡ μετονομασθείσα “Δωρόθεος”, ὁσία στή Σκήτη τῆς Ἐρήμου στήν Αἴγυπτο, μαθήτρια Ἁγ. Μακαρίου τοῦ Μέγα, ἀπό Ρώμη [κατά σαρκικῶν – τήν κατηγόρησαν ὅτι ὡς “Δωρόθεος” ἄφησε ἔγκυος τήν ἀδελφή της ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε ἀπ’ τήν Ἁγία ἀπό δαιμόνιο, χωρίς νά γνωρίζη ὅτι εἶναι ἡ ἀδελφή της, ἀλλά περνώντας την γιά ἄνδρα μοναχό “Δωρόθεο”. Φυσικά ἀθωώθηκε ἀποκαλύπτωντας ὅτι εἶναι γυναίκα καί μάλιστα ἡ ἀδελφή της καί ξαναεπέστρεψε στό Μοναστήρι] (4/1 καί 5/1, +457 αἰ.)

Ἅγιος Γαυδέντιος 1ος Ἐπίσκοπος Gnesen Πολωνίας, ἀδελφός Ἁγ. Ἀδαλβέρτου Ἐπισκόπου Πράγας Τσεχίας (5/1, +1004)

Ἅγιος Φωστήριος ὅσιος ἐρημίτης (5/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Κουβαγιόν (St Convoyon), ὁσιομάρτυς στή Redon Γαλλίας, ἀπό Βρετάννη Γαλλίας [μαρτύρησε ἀπ’ τούς Vikings] (5/1, +868)

Ἅγιος Γρηγόριος, ὅσιος στήν Ἀκρίτα Χανίων Κρήτης (5/1, +9ος αἰ.)

Ἅγιος Δωρόθεος, ὅσιος ἡγούμενος καί ἱδρυτής τῆς Μονῆς Χιλιοκόμου Ἀμασείας Μ. Ἀσίας (5/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Ρωμανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁσιομάρτυς στήν Κων/πολι, ἀπό Ἀσπρόπυργο Καρπενησίου (5/1 καί 16/2, +1694)

Ἁγία Δομνίνα, ὁσία στήν Ἔδεσσα (5/1, +? αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6

Τά Ἅγια Θεοφάνεια του Χριστού – Ἡ Βάπτισι τοῦ Χριστοῦ

Ἁγία Μάκρα παρθενομάρτυς στή Fismes Γαλλίας, ἀπό Reims Γαλλίας (6/1, +287) {*ΧΑΙΡΕ No.: 154}

Ἅγιος Πέτρος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Canterbury Αγγλίας, ἱεραπόστολος Ἀγγλίας, ἀπό Ρώμη (6/1, +607) [While travelling to France he was drowned off Ambleteuse near Boulogne, where his relics are still honoured]

Ἅγιοι Ἀναστάσιος, Ἰόκουνδος, Φλώρος, Φλωριανός, Πέτρος, Ρατίτες, Τάτια, Τίλις, μάρτυρες στή Mitrovica (=παλαιό Σίρμιο/Σρέμ) Σερβίας (6/1, +4ος αἰ.)

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Πέρσης (6/1, +615)

Ἅγιος Δημάς Ἐπίσκοπος Connor Ιρλανδίας (6/1, +658)

Ἅγιος Ἄσσαντ ὁ ράπτης, μάρτυς (6/1, +1218)

Ἅγιος Νικόλαος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (6/1, +1824)

Ἅγιοι Μάρτυρες ἄνδρες καί γυναῖκες στή ΒΔ Ἀφρική (6/1, +210)

Ἅγιος Εὐάγριος Διάκονος ὅσιος ἐρημίτης ἀπό Καισάρεια (6/1, +? αἰ.)

Ἅγιος Λαυρέντιος τοῦ Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (6/1, +1950)

Ἅγιος Σέργιος Γιανόφσκι, ὅσιος στή Ρωσία, μαθητής Ἁγ. Γερμανού Ἀλάσκας (6/1, +1876)

Ἅγιος Μερίνος (St Merinus) τῆς Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Dunawd Οὐαλλίας (6/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Νικόλαος, ὅσιος μοναχός στή Μονή τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (5/1, +1824)

Ἅγιος Μελάνιος Ἐπίσκοπος Rennes Γαλλίας, ἀπό Βρετάνη Γαλλίας (6/1, +535)

Ἅγιος Εϊνγράδος (St Eigrad) ἱδρυτής Ἱ. Ναοῦ στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (6/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Ἐδεήρνος (St Edeyrn) ὅσιος ἐρημίτης στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Μ. Βρεταννία (6/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Έγκλειστος, Ἐπίσκοπος Tambov καί Vladimir Ρωσίας, ὅσιος ἐρημίτης στή ἔρημο Βισένσκ Ρωσίας, ἀπό Τσερνάφσκα τοῦ Ὀρλώφ (6/1, +1854)

Ἅγιος Σχότιν (St Schotin) ὅσιος ἐρημίτης στό Leix Ἰρλανδίας (6/1, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Χέουεν (St Hewyn), ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Aberdaron Οὐαλλίας, ἀπό Γαλλία (6/1, +516)

Ἅγιος Φρειδερίκος Ἐπίσκοπος Verdum Γαλλίας, ὅσιος σέ Μονή στό Arras Γαλλίας (6/1, +1020)

Ἅγιος Ρωμανός ὁ Λακεδαιμόνας, ὁσιομάρτυς, ἀπό Δημνίτζη Λακωνίας (6/1, +1695)

Ἁγία Βιλτρούντις (St Wiltrudis) ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στή Bergen Γερμανίας (6/1, +986)

Ἅγιοι Ἀνδρέας Πρεσβύτερος, οἱ 2 θυγατέρες του καί οἱ γυναῖκες νεομάρτυρες Δομνίκη, Λυδία καί Μαρία, νεομάρτυρες στή Ρωσία (6/1, +1919)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἱερώνυμος ὁ Σιμωνοπετρίτης-Ἁγιορείτης, ἡγουμενος στή Μονή Ἀναλήψεως-Μετόχι Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας στό Βύρωνα Ἀθήνας, ἀπό Μονή Σιμωνόπετρας Ἅγ. Ὅρους (6/1, +1957)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7

Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής τοῦ Χριστοῦ (7/1 σύναξι, 29/8 ἀποτομή, 29/10 κατάθεσι Τ. Κεφαλῆς, +1ος αἰ.){Λ}

Ἅγιος Ἀναστάσιος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (7/1, +977) {ΧΑΙΡΕ No.: 194}

Ἅγιος Ἀλδέρικος (St Aldericus) Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (7/1, +856)

Ἅγιος Κρίσπιν (St Crispin) Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (7/1, +5ος αἰ.)

Ἅγιος Κρόναν (St Cronan) Ἐπίσκοπος Aendrum Ιρλανδίας (7/1, +7ος αἰ.)

Ἅγιος Αἰμιλιανός, ὅσιος ἐρημίτης στήν Combes Γαλλίας (7/1, +767)

Ἅγιος Ἰουλιανός Διάκονος, ὅσιος στό Γκοτσάνο Ἰταλίας, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης ἀπό Αἴγινα (7/1, +349) [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Ἅγιος Παχώμιος τῆς λίμνης Κένο, ὅσιος (7/1, +16ος αἰ.)

Ἅγιος Φήλιξ καί Ἰανουάριος, μάρτυρες ἀπό Ἡρακλεία Ἀνατ. Θράκης (7/1, +301)

Ἅγιος Ἀθανάσιος νεομάρτυς στήν Ἀτταλεία Μ. Ἀσίας (7/1, +1700)

Ἅγιος Τίλλω (St Tillo) ἱεραπόστολος Courtrai καί Tournai Βελγίου, ἀπό Γερμανία (7/1, +702)

Ἅγιος Κλῆρος μάρτυς ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (7/1, +300)

Ἅγιος Βιττικούνδος ἱεραπόστολος Γερμανίας, ἀπό Westphalia Γερμανίας (7/1, +804)

Ἅγιος Ρεϊνόλδος (St Reinold) μοναχός ὁσιομάρτυς σέ Μονή τῆς Cologne Γερμανίας (7/1, +960)

Ἁγία Κεντιγέρνα (St Kentigerna), ὁσία ἐρημίτρια στή νήσο Inchebroida τοῦ Loch Lomond Σκωτίας (7/1, +734)

Ἅγιος Βραννόκ (St Brannoc) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Braunton Αγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (7/1 καί 7/4, +570) [ἀνακ. λειψ. 26/6]

Ἅγιος Βαλεντίνος Ἐπίσκοπος Rhaeta Αὐστρίας καί ἱεραπόστολος στή Mais Αὐστρίας (7/1, +470)

Ἅγιος Σέδδ (St Cedd) Ἐπίσκοπος Ἀνατολικῆς Σαξονίας τῆς Ἀγγλίας, ἱδρυτής ἐκκλησιῶν καί ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στό Tilbury καί στό Lastingham Ἀγγλίας (7/1, +664)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8

Ἅγιος Εὐγενιανός Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας, ἱερομάρτυς (8/1, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 181}

Κυράννα ἡ “σωφρονεστάτη”, παρθενομάρτυς-νεομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Ὄσσα Θεσσαλονίκης (8/1 ἑορτή καί 28/2 Μαρτύριο, +1751)

Βασίλισσα ἡ παρθένος καί σύζυγος Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 1.000 ὁσίες μοναχές της μέ εἰρήνη ἀναπαυόμενες πρῶτα οἱ 1.000 μοναχές καί ἔπειτα ἡ Ἁγ. Βασίλισσα {Κοίμηθηκαν μετά ἀπό ἐμφάνισι καί κάλεσμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ λίγο πρίν τόν διωγμό τοῦ Μαρκιανοῦ στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου ὅπου μαρτύρησαν ὁ Ἁγ. Ἰουλιανός, οἰ 10.000 μοναχοί του καί πλήθος ἄλλων Χριστιανῶν} (8/1 καί 21/6, +303-305) [ὁ βίος τους μέ βάσι τό ἀρχαῖο “Μαρτύριο”]

Ἰουλιανός ὁ Αἰγύπτιος, παρθένος σύζυγος τῆς Ἁγ. Βασίλισσας καί ἡγούμ. Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 10.000 μοναχοί του, ὁσιομάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Σωτήριος/Φάντι/Fadi Matta, νεομάρτυς στη Συρία [ένώ ὁδηγοῦσε ἀπό Χόμς προς Marmarita τόν σταμάτησαν καί ἐπειδή φοροῦσε σταυρό τόν ἀποκεφάλισαν καί τοῦ κάρφωσαν το σταυρό στήν καρδιά] (8/1, +2014)

Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες καί Μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

20 δεσμοφύλακες στρατιῶτες καί 7 ἀδελφοί, μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀντώνιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305) OK

Ἀναστάσιος ὁ άναστημένος ἀπ’ τούς νεκρούς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Θεόφιλος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305) OK

Μαρκιανίλλα ἡ σύζυγος τοῦ ἡγέμονος διώκτη Μαρκιανοῦ, ἁγία μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Κέλσος ὁ υἱός τῆς Ἁγ. Μαρκιανίλλας καί τοῦ ἡγεμόνος διώκτη Μαρκιανοῦ, μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἐλλάδιος μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Χοζεβᾶ στήν Παλαιστίνη, ἀπό Κύπρο (8/1, +6ος αἰ.)

Μαξιμιανός, Λουκιανός καί Ἰουλιανός μάρτυρες στήν Beauvais Γαλλίας (8/1, +290)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (8/1, +511)

Σαμαῖος ὁ Ἑλαμίτης, Προφήτης Π. Διαθήκης (8/1, +10ος αἰ. π.Χ.)

Γαριβάλδος (Sr Garibaldus) Ἐπίσκοπος Regensburg Γερμανίας (8/1, +762)

Βινδικιανός Ἐπίσκοπος Arras-Cambrai Γαλλίας (8/1 καί 12/3, +712)

Ἀγάθων ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (8/1, +4ος αἰ.)

Θεόδωρος ὅσιος ἡγούμενος & ἱδρυτής τῆς Μονῆς τῆς Χώρας (8/1, +595)

Ἀττικός Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως (8/1, +425)

Κύρος Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως (8/1, +711)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Μοισίας-Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων (8/1, +1012)

Εὔγκρατος ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης στή νήσο Anglesey Οὐαλλίας καί ἡγούμενος Μονῆς στό Plumergat Βρετάνης Γαλλίας, ἀδελφός Ἁγ. Γίλδα (8/1 καί 8/6, +595)

Ἠλίας ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (8/1, +4ος αἰ.)

Πατιένς (St Patiens) Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (8/1, +2ος αἰ.)

Ερκνάκτα (St Ergnad/Ercnacta) ὁσία μοναχή στήν Ἰρλανδία, μαθήτρια Ἁγ. Πατρικίου, ἀπό Ulster Ἰρλανδίας (8/1, +5ος αἰ.)

Δομνίκη ὁσιομάρτυς μοναχή στήν Κων/πολι, ἀπό Καρχηδόνος Τυνησίας (8/1, +5ος αἰ.)

Φροδοβέρτος (St Frodobert) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Moutier-la-Celle κοντά στήν Troyes Γαλλίας (8/1, +673)

Αθελχέϊμος (St Athelhelm) 21ος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (8/1, +923)

Σεβερίνος Ἰσαπόστολος Αὐστρίας καί ἱδρυτής Μονῶν στή Danube Αὐστρίας (8/1, +482)

Βουλσίνος (St Wulsin) Ἐπίσκοπος Sherborne Ἀγγλίας (8/1, +1002)

Γουδούλα (St Gudula) ὅσία στή Nivelles Βελγίου (8/1, +712) [Πολιούχος Βρυξελλῶν Βελγίου]

Πέγα (St Pega) ὁσία ἐρήμίτρια στό Peakirk Κορνουάλλης Ἀγγλίας (8/1, +719)

Ἐρχάρδος (St Erhard) ἱεραπόστολος στό Regensburg Γερμανίας ἀπό Ἰρλανδία (8/1, +686)

Ἀλβέρτος τοῦ Cashel Ἰρλανδίας, ἱεραπόστολος Γερμανίας καί Ἰερουσαλήμ, κοιμήθηκε στό Regensburg Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (8/1, +7ος αἰ.)

Καρτέριος ἱερομάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας (8/1, +303)

Μακάριος ὁ Μακρής ὅσιος ἡγούμενος στήν Κων/πολι Μ. Ἀσίας (8/1, +1431)

Ἡσαΐας ὅσιος ἡγούμενος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (8/1, +1914)

Ἀμβώ μάρτυς στήν Τυφλίδα Γεωργίας, ἀπό Βαγδάτη Ἰράκ (8/1, +758)

Ἰσίδωρος ἱερομάρτυς στό Ντόρπατς Ἐσθονίας (8/1, +1472)

72 συνεργάτες Ἁγ. Ισιδώρου μάρτυρες στό Ντόρπατς Ἐσθονίας (8/1, +1472)

Αἰμιλιανός Ἐπίσκοπος Κύζικου Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (8/1, +820)

Μακάριος ὁ Βατοπεδινός, ὅσιος στό Ἅγ. Ὄρος (8/1, +? αἰ.)

Παΐσιος ὅσιος στό Οὔγκλιτς (8/1, +1054)

Γρηγόριος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (8/1, +1093)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἠλίας Τσιορούτσα, Πρεσβύτερος Πνευματικός στή Μονή Τσέρνικας Ρουμανίας (8/1, +1997)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9

Πέτρος Ἐπίσκοπος Σεβαστείας Ἀρμενίας, ἀδελφός Ἁγ.Γρηγορίου Νύσσης (9/1, +4ος αἰ.)

Πασχασία παρθενομάρτυς στήν Dijon Γαλλίας (9/1, +178)

3.000 Ὁσιομάρτυρες στή Λαύρα Χοζεβά τῆς Παλαιστίνης, μαρτύρησαν ἀπό τούς Πέρσες (9/1 καί 22/1, +614)

Μαρκελλίνος Ἐπίσκοπος Ancona Ἰταλίας (9/1, +556)

Μαρκιάνα παρθενομάρτυς στήν Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία) Β. Ἀφρικῆς (9/1, +303)

Φίλιππος Ἐπίσκοπος Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, ἱερομάρτυς (9/1 καί 23/12 Μαρτύριο, +1568) [3/7 ἀνακ. λειψ. καί 5/10 σύναξι] <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012, 127>

Φόελλαν / Φίλλαν (St Foellan//Fillan) ὅσιος στό Strathfillan Σκωτίας (9/1, +8ος αἰ.)

Ἀδριανός Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἀπό Β. Αφρική (9/1, +710)

Παρθένα ἡ Ἐδεσσαία, Νεονίλλα καί Δομνίνα, μάρτυρες στήν Ἔδεσσα Μακεδονίας (9/1, +1373) [καί Κυριακή μετά τά Φώτα]

Ἀντωνίνα μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (9/1, +? αἰ.)

Λαυρέντιος μάρτυς (9/1, +? αἰ.)

Πολύευκτος ὁ στρατιωτικός, μάρτυς στή Μελιτηνή Ἀρμενίας (9/1, +256)

Βάνινγκος (St Waningus) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fecamp Γαλλίας (9/1, +686)

Μαύροντος (St Maurontus) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Saint-Florence-Vieil Γαλλίας (9/1, +700)

Εὐστράτιος ὁ θαυματουργός, ὅσιος στή Μονή τῶν Αὐγάρων στήν Ταρσό Μ. Ἀσίας (9/1, +9ος αἰ.)

Βασίλειος ὅσιος στή Μονή τῶν Αὐγάρων στήν Ταρσό Μ. Ἀσίας, θεῖος Ἀγ. Εὐστρατίου θαυματουργοῦ (9/1, +9ος αἰ.)

Γρηγόριος ὅσιος στή Μονή τῶν Αὐγάρων στήν Ταρσό Μ. Ἀσίας, θεῖος Ἀγ.Εὐστρατίου θαυματουργοῦ (9/1, +9ος αἰ.)

Βριθουάλδος (St Brithwald) Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Reculver Ἀγγλίας (9/1, +731)

Ἰωνᾶς ὅσιος ἱδρυτής Μόνῆς Ἁγ. Τριάδος στό Κίεβο Οὐκρανίας (9/1, +1902)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10

Θεοσεβία, διακόνισσα συζύγου Ἅγ. Γρηγορίου Νύσσης (10/1, +4ος αἰ.)

Δομετιανός Ἐπίσκοπος Μελιτινῆς (10/1, +602)

Μακάριος ὅσιος στή Μονή Πίσμα (10/1, +14ος αἰ.)

Ἱωάννης-Κάμιλλος ὁ ἀγαθός, Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (10/1, +660)

Παῦλος ὅσιος στήν Ὀμπνόρα (Vologda) Ρωσίας (10/1, +1429)

Πέτρος Πρεσβύτερος, ἱεραπόστολος καί ἀπολογητής, ἱερομάρτυς στήν Καπιτωλία Συρίας (10/1 μαρτύριο, 13/1 καί 4/10 μνήμη, +715)

Θώμιαν (St Thomian) Ἐπίσκοπος Armagh Ἰρλανδίας (10/1, +660)

Μαρκιανός Πρεσβύτερος καί οἰκονόμος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας στήν Κων/πολι, ἀπό Ρώμη (10/1, +5ος αἰ.)

Σέθριντ (St Sethrid), ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Faremoutiers-en-Brie Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (10/1, +660)

Πετρόνιος (St Petronius) Ἐπίσκοπος Die Γαλλίας, ἀπό Avignon Γαλλίας (10/1, +463)

Πέτρος-Οὐρσέολος (St Peter-Urseolus) ὅσιος μοναχός καί ἐρημίτης στήν Cuxa Ἱσπανίας, ἀπό Βενετία Ἰταλίας (10/1, +987)

Ἀμμώνιος ὅσιος στή Νιτρία Αἰγύπτου (10/1, +? αἰ.)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νύσσης Μ. Ἀσίας, ἀδελφοῦ Ἁγίων Μ. Βασιλείου, Μακρίνας καί Πέτρου Σεβαστείας, ἀπό Ἀννήσων (Ἄννησα) Πόντου (10/1, +394) [κατά Πνευματομάχων]

Διάρμης (St Diarmis/Dermot/Diarmaid) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Irris-Cloran Ἰρλανδίας (10/1, +6ος αἰ.)

Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος, Ἐπίσκοπος Tambov καί Vladimir Ρωσίας (10/1, +1894)

Ἀντύπας Α΄, ὁ Ἀθωνίτης, ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας, ἀπό Καλαποντέστι Ρουμανίας (10/1 κοίμησι & 15/7 ἑορτή & ἀνακύρηξι, +1882)

Ἐφραίμ ἡγούμενος καί 6 μοναχοί τῆς Μονής Ὀμπνόρα Ρωσίας, ὅσιοι (10/1, +1538)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11

Μάιρος μάρτυς (11/1, +? αἰ.)

Ἀναστασία ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Suppentonia Ἰταλίας (11/1, +570)

Βρανδάνος (St Brandan) ὅσιος ἡγούμενος στή Γαλλία, ἀπό Ἰρλανδία (11/1, +5ος αἰ.)

Σάλβιος μάρτυρας στή Β. Ἀφρική (11/1, +? αἰ.)

Ἀγάπιος Πρεσβύτερος καί Θεόδωρος, ὅσιοι στήν Ἀπαμεία Συρίας ὅσιος (11/1, +? αἰ.)

Ὡνοράτα (St Honorata) ὁσία στήν Pavia Ἰταλίας, ἀδελφή Ἁγ. Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Pavia Ἰταλίας (11/1, +500)

Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Θεοδοσίου στήν Παλαιστίνη, ἀπό Μωγαρισσό Καππαδοκίας Μ. ‘Ασίας (11/1, +529) {Λ}

Πάλδος (St Paldo)(+720), Τάσος (St Taso) (+729) καί Τάτος (St Tato)(+739), αὐτάδελφοι ὅσιοι ἱδρυτές Μονῆς στό Volturno Ἰταλίας, ἀπό Benevento Ἰταλίας (11/1, +8ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 118}

Βιτάλιος ὅσιος στή Γάζα, μαθητής τοῦ ὁσίου ἀββᾶ Σερίδη (11/1, +621) [κατά σαρκικῶν – μπῆκε σέ πορνεῖο καί βοήθησε γυναῖκα νά βγῆ ἀπ’ τήν πορνεία καί τόν συκοφάντησαν ὅτι ἁμάρτησε, ὥσπου ἀθωώθηκε]

Λεύκιος 1ος Ἐπίσκοπος Brindisi Ἰταλίας, ἱεραπόστολος ἀπό Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (11/1, +180)

Στέφανος ὅσιος στίς Πλακιδιαναῖς Κων/πόλεως (11/1, +? αἰ.)

Ἐθενία καί Φιδελμία (St Ethenia & St Fidelmia), πριγκίπισσες τοῦ Ὑψηλοῦ βασιλείου Tara τῆς Ἰρλανδίας, ὁσίες μοναχές γιά μία ὥρα στήν Ἰρλανδία, μαθήτριες Ἁγ. Πατρικίου Ἰσαποστόλου Ἰρλανδίας (11/1, +433)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Fermo Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (11/1, +250)

Ἀναστάσιος ὅσιος ἡγούμενος στό Castel Sant Elia Ἰταλίας (11/1, +570)

Μιχαήλ ὅσιος διά Χριστόν σαλός στή Μονή Ἁγ. Τριάδος στό Κλόπς Ρωσίας (11/1, +1455) [23/6 ἀνακ. λειψ.]

Παυλίνος, ἅγιος στήν Aquileia Ἰταλίας (11/1, +804)

Θεοδόσιος Ἐπίσκοπος Τραπεζούντος, ἡγούμενος Μονῆς Φιλοθέου Ἁγ. Ὅρους, ἀπό Θεσσαλονίκη (11/1, +1392)

Νικηφόρος, ἅγιος ἀπό Κριτσά Κρήτης (11/1, +1832)

Ἰωσήφ. ἅγιος ἀπό Καππαδοκία Μ. Ἀσίας (11/1, +? αἰ.)

Ὑγίεινος ὁ φιλόσοφος, Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἀθήνα (11/1, +156)

Θεοδόσιος Ἀντιοχείας (11/1, +412)

Ρωμύλος ὅσιος ἐρημίτης στή Βεντίν (11/1, +1375)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 12

Πρόβος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (12/1, +59)

Πέτρος ὁ Ἀβεσαλαμίτης, ὅσιος (12/1, +? αἰ.)

Φιλόθεος μάρτυς στήν Ἀντιόχεια Συρίας (12/1, +4ος αἰ.)

Μέρτιος μάρτυς στήν Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία) (12/1, +305)

Ιωάννης Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (12/1, +494)

Σάλβιος Ἐπίσκοπος Amiens Γαλλίας (12/1, +625)

8 μάρτυρες στή Νίκαια Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (12/1, +? αἰ.)

Μαρτινιανός ὅσιος μοναχός στή Λευκή Λίμνη Ρωσίας (12/1, +1483)

Μιχαήλ Ἐνωτιάδης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στόν Πύργο Λαρίμνης Ἑλλάδος, ἀπό Καισαρεία Μ. Ἀσίας (12/1, +1948) [Ὑπηρετοῦσε στόν Πύργο Λαρίμνης ὅταν στίς 12/1/1948 ἐπιτέθηκαν ἄθεοι. Ὁ Ἱερέας ἦταν βαρειά ἄρρωστος καί δέν μπόρεσε νά μετακινηθῆ. Συνελήφθηκε πάνω στό κρεβάτι του καί ὁδηγήθηκε ἔξω ἀπό τό χωριό ὅπου ἐκτελέσθηκε διά πολυβόλου] <Πηγή: Κόκκινος Οὐρανός>

Βασίλειος Σολόφσκυ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί νεομάρτυς Στέφανος Γκρηγκόνωφ, νεομάρτυρες στό Σάτσε Ἐσθονίας (12/1, +1919)

Βικτωριανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Asan Ἱσπανίας, ἀπό Ἰταλία (12/1, +560)

Καισάρεια ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Arles Γαλλίας (12/1, +530)

Βενέδικτος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Wearthmouth-Jarrow Ἀγγλίας (12/1, +690)

Θεοδόσιος Πρεσβύτερος ὅσιος συνασκητής Ἁγ. Παϊσίου Βελιχκόβσκυ (12/1, +1802)

Εὐπραξία ὁσία στήν Ταβέννη Αἰγύπτου (12/1, +393)

Εὐσταθία/Εὐθασία, μάρτυς (12/1, +? αἰ.)

Τατιάνη ἡ Διακόνισσα, ἡ φιλάνθρωπος καί κατηχήτρια, μάρτυς στή Ρώμη (12/1, +226)

Γαλακτίων ὅσιος μοναχός στή Λευκή Λίμνη Ρωσίας, μαθητής ὁσίου Μαρτινιανοῦ τῆς Λευκῆς Λίμνης (12/1, +1506)

Ἀρκάδιος μάρτυς ἀπό Καισάρεια Ἀλγερίας (παλαιά Μαυριτανία) (12/1, +3ος αἰ.)

Ἠλίας τοῦ Παραδείσου, ὅσιος ἐρημίτης, ὁ θαυματουργός (12/1, +? αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 13

40 στρατιώτες μάρτυρες στή Ρώμη (13/1, +262)

Αθανάσιος μάρτυς (13/1, +? αἰ.)

Εἰρήναρχος ὅσιος στό Rostov Ρωσίας (13/1, +? αἰ.)

Ποτίτος παιδομάρτυς στή Naples Ἰταλίας (13/1, +? αἰ.)

Παχώμιος καί Παπυρίνος, μάρτυρες στήν Ἑλλάδα (13/1, +? αἰ.)

Ἀγρήκιος (St Agrecius) Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (13/1, +335)

Ἐλεάζαρ ὅσιος στή Σκήτη τῆς Νήσου Anzersky τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (13/1, +1656)

Ἐνογάτος (St Enogatus) Ἐπίσκοπος St. Malo (=παλαιό Aleth) Γαλλίας (13/1, +631)

Δοσίθεος Ἐπίσκοπος Ζαγκρέμπ Κροατίας, ἱερομάρτυς (13/1, +1945) [15/6 σύναξι]

Βασίλειος Δανέλης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό χωριό Λούτσιο Λοκρίδος, ἀπό χωριό Μαρτίνο Λοκρίδος (13/1, +1948) [Ἐφημέριος στό χωριό Λούτσιο Λοκρίδος ὅπου συνελήφθηκε μαζί μέ ἄλλους συγχωριανούς του ἀπό ἀθέους καί μετά ἀπό φρικτά καί ἀνήκουστα βασανιστήρια, κατεσφάγη στίς 13/1/1948] <Πηγή: Κόκκινος Οὐρανός>

Πέτρος Πρεσβύτερος, ἱεραπόστολος καί ἀπολογητής, ἱερομάρτυς στήν Καπιτωλία Συρίας (10/1 μαρτύριο, 13/1 καί 4/10 μνήμη, +715)

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Νισίβεως Ἰράκ, ὅσιος, ἀπ’ τούς 318 Πατέρες τῆς 1ης Οἰκ. Συνόδου (13/1, +338)

Ἐρμύλος Διάκονος καί Στρατόνικος οἱ φίλοι, μάρτυρες στό Βελιγράδι Σερβίας (13/1, +315)

Ἱλάριος Ἐπίσκοπος Poitiers Γαλλίας, ὁμολογητής, ἐξορία στή Μ. Ἀσία ὅπου γνωρίσθηκε μέ Ἁγ. Βασίλειο τό Μέγα (13/1 καί 1/11 κοίμησι, +368)

Βιβέντιος Πρεσβύτερος στήν Poitiers Γαλλίας, ἀπό Ἀνατολική Ἐκκλησία (13/1, +400)

Ρεμίγιος (St Remigius) Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας καί Ἰσαπόστολος Γαλλίας (13/1 καί 1/10 +533) [ἀνακ. λειψ. 20/10]

Κεντιγέρνος ο αγαπητός (Μούνγκο) (St Kentigern Mungo) Ἐπίσκοπος Γλασκώβης Σκωτίας, Ἰσαπόστολος ΝΔ Σκωτίας καί ΒΔ Ἀγγλίας (13/1 καί 23/1, +612) [πολιοῦχος Γλασκώβης Σκωτίας μαζί μέ μητέρα του Ἁγ. Θενέβα καί προστάτης ὅσων δυσκολεύονται νά συγκεντρωθοῦν στήν προσευχή καί τῶν κατατρεγμένων γυναικῶν]

Γουμέσινδος (St Gumesindus) Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρας καί Σερβουσδέης, μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (13/1, +852)

Βέρνος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Cluny Γαλλίας (13/1, +927)

Μάξιμος ὀ Καυσοκαλιβίτης, ὅσιος στό Ἅγ. Ὄρος (13/1, +1320)

Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας, ἱερομάρτυς (13/1, +235)

Ἐρμής, ἅγιος στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (13/1, +5ος αἰ.)

Πέτρος, ἅγιος στήν Anium (=παλαιά Ἐλευθερούπολι) (13/1, +309)

Έλιαν/Άλλαν (St Elian/Allan), ἅγιος στήν Κορνουάλλη Ἀγγίας (13/1, +6ος αἰ.)

Ἔλλιαν (St Elian ap Erbin) ὁ προσκηνητής, ὅσιος ἐρημίτης στήν νήσο Ἄγγλεσυ Οὐαλλίας (13/1, +5ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 14

Νίνα Ἰσαπόστολος καί Φωτίστρια τῆς Γεωργίας, ἀπό Καππαδοκία, ξαδέλφη Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (14/1, +335)

Θεόδουλος ὁ Σιναΐτης, οσιος Πρεσβύτερος, υἱός Ἁγ. Νείλου Σιναΐτου τοῦ σοφοῦ, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας [ἀπείχθει ἀπ’ τούς Σαρακηνούς καί ἐλευθερώθηκε ὕστερα] (14/1, +5ος αἰ.)

Τάσσαχ (St Tassach) 1ος Ἐπίσκοπος Raholp Ἰρλανδίας (14/1, +495)

Ἀμβρόσιος Γούντκο, Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ ὁσιομάρτυρες στή Μονή Ραϊθοῦ στό Kazan Ρωσίας (14/1, +1918)

Φήλιξ ὅσιος Πρεσβύτερος στή Nola Ἰταλίας (14/1, +250)

Μεσσαλίνα (St Messalina) παρθενομάρτυς στό Foligno Ἰταλίας (14/1, +251)

Σάββας 1ος Ἐπίσκοπος Σερβίας καί ἱδρ. Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (14/1 μνήμη καί 27/4, +13ος αἰ.) [ἀνακ. λειψ. 6/5] [σύναξι 30/8]

Πλάτων Ἐπίσκοπος Ρέβελ Ἐσθονίας ἱερομάρτυς καί 20 λαϊκοί νεομάρτυρες (14/1, +1919)

Δομνίνα, Ἀγάπη καί οἱ μετ’ αὐτῶν παρθενομάρτυρες στό Terni Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Βαλεντίνου Ἐπισκόπου Terni Ἰταλίας (14/1, 14/2, 15/2 καί 14/4, +273) OK

Στέφανος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Χηνολάκκου Χαλκηδόνος (14/1, +8ος αἰ.)

Ἁγνή ἡ Ρωμαία, 13χρονη παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. παρθενομάρτυρος Ἐμερεντιάνας τῆς κατηχουμένης (14/1 καί 21/1 μνήμη, +305) [προστάτρια τῶν νέων κοριτσιῶν]

Ἰερεμίας ὀσιομάρτυς (14/1, +? αἰ.)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Nola Ἰταλίας (14/1, +250)

Μελέτιος Ἐπίσκοπος Ryazan Ρωσίας (14/1, +1900)

Μιχαήλ Πρεσβύτερος καί Νικόλαος Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στή Ρωσία (14/1, +1919)

Δάτιος (Datius) Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλιας (14/1, +552)

Δεσδέδιτος (St Deusdedit) 1ος Ἄγγλος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (14/1, +664)

Ὁσιομάρτυρες Ἀββάδες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

38 καί λοιποί Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

33 καί λοιποί Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

43 ὁσιομάρτυρες στή Ραϊθό τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Βενιαμίν ἀββάς τῆς Ἀλίμ, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Εὐσέβιος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἠλίας, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἡσαΐας, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Θεόδουλος Πρεσβύτερος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἀνώνυμος γόνος τῆς Φαράν τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.) [σύναξι, Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

Δόμνος ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Σέργιος ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Ἰωσήφ ὁ Ἀναλυτικός καί Γελάσιος ὁ μαθητής του οἱ Ραϊθινοί, ὅσιοι στή Ραϊθό τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου (14/1, +4ος αἰ.)

Ψώης, μαθητής ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Φαρανίτου, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἱερεμίας ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Παῦλος (Α΄) ὁ Πατρινός, ἡγούμενος Μονῆς στή Ραϊθό τοῦ Σινᾶ, ἀπό Πάτρα Ἑλλάδος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Παῦλος (Β΄), ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἰσαάκ, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἰωάννης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Μακάριος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Μᾶρκος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Πρόκλος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Σάββας, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ὑπάτιος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15

Σαούλ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Νήσο Bardsey Οὐαλλίας (15/1, +6ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 172}

Πανσόφιος μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (15/1, +250)

Μαύρα καί Βρίττα (St Maura & St Britta), ὁσίες στή Γαλλία (15/1, +4ος αἰ.)

Λαυδάτος (St Lleudadd /Laudatus)ὅσιος στήν Οὐαλλία (15/1, +6ος αἰ.)

Γεράσιμος Παλλαδᾶς, Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (15/1, +? αἰ.) <Πηγή: περ. Πάντα τά Ἔθνη, τεῦχ. 121>>

Μαλάρδος (St Malard) Ἐπίσκοπος Chartres Γαλλίας (15/1, +650)

Ἐμεβέρτος (St Emebert) Ἐπίσκοπος Cabrai Γαλλίας (15/1, +710)

Βονίτος (St Bonitus) Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (15/1, +710)

Παύλος ὁ Θηβαῖος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου, 1ος Χριστιανός ἐρημίτης [κοιμήθηκε 113 ἐτῶν] (15/1, +344)

6 ὅσιοι ἐρημίτες στήν πανέρημο (15/1, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης, ὅσιος στήν Κων/πολι, μοναχός ἀπό Μονή Ἀκοιμήτων τῆς Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (15/1, +5ος αἰ.)

Ευγύππιος (St Eugyppius) ὅσιος Πρεσβύτερος στή Ρώμη, ἀπό Β. Ἀφρική (15/1, +511)

Ἴτα (St Ita), ὁσία ἱδρύρια Μονῆς στό Hy Conaill Ἰρλανδίας, ἀπό Drum Ἰρλανδίας, πρώτη ἱδρύτρια νηπιαγωγείου στήν Ἰρλανδία (15/1, +570) [προστάτρια τῶν νηπιαγωγείων]

Μαῦρος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Glanfeuil Γαλλίας (15/1, +584)

Ταρσίκια ὁσία ἐρημίτρια στή Rodez Γαλλίας (15/1, +600)

Κεόλγουλφος (St Ceolwulf) βασιλιάς Northumbria Ἀγγλίας, ὅσιος σέ Μονή στή Lindisfarne Ἀγγλίας (15/1, +764)

Βλαϊθμάϊκος (St Blaithmaic) ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος στή Μονή τῆς νήσου Iona Σκωτίας καί ἱεραπόστολος Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (15/1, +823)

Γαβριήλ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Λεσνόβου στό Κράτοβο Σερβίας (15/1, +11ος αἰ.)

Πρόχορος ὅσιος ἡγούμενος στή Μονή Βράνσκι ἐπί τοῦ ποταμοῦ Ψινία στά Σκόπια (15/1 καί 19/10, +11ος αἰ.)

Βαρλαάμ ὅσιος στό Κέρερ (Βένινγκολτ) στή Λευκή Θάλασσα Ρωσίας (15/1, +16ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 16

Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Λιβάνου, Συρίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Β. Ἀφρικῆς, Βρεταννίας, Ἰρλανδίας καί Ἰταλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (29/6, +64 ἤ 66) [σύναξι 30/6 καί προσκήνησι ἁλυσσίδος Ἀπ. Πέτρου 16/1] {«Ἡ Ἁγ. Πετρονίλλα, πού ἑορτάζεται στίς 31 Μαΐου, καταχωρεῖται στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο καί σέ Κώδικα (Δημητριεύσκυ, Τυπικά Α. σ. 217) ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί τῆς Ἰωάννας. Ἡ δέ Ἰωάννα ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἔτσι καί ὁ Ροδινός, γνώστης ὅπως φαίνεται καί τῆς πληροφορίας αὐτῆς, στό ἔργο του πού προαναφέραμε θά γράψει: “Ἐγώ καί τήν Ἁγ. Πετρονίλλα δέχομαι ἀκόμη γιά Κύπρια, ἀπό μέρος τῆς μητέρας της”»(περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχ. 99, Λευκωσία 2013)} {Λ} ΟΚ

Τίτιαν (St Titian)Ἐπίσκοπος Βενετίας Ἰταλίας (16/1, +650) {*ΧΑΙΡΕ No.: 134}

Μάξιμος ὅσιος διά Χριστόν σαλός στήν Τότμα τῆς Vologda Ρωσίας (16/1, +1650)

Δάνακτος ὁ ἀναγνώστης, Ἐλπίδιος καί Ἑλένη μάρτυρες, στήν Αὐλῶνα (σημ. Vlore) Ἀλβανίας (16/1, +? αἰ.)

Νικόλαος νεομάρτυς στή Μυτιλήνη (16/1, +1777)

Φούρσεϋ (St Fursey) ὅσιος Πρεσβύτερος ἱδρυτής Μονῆς στό Lagny Γαλλίας (16/1, +648)

Βαλέριος Ἐπίσκοπος Sorrento Ἰταλίας (16/1, +453)

Τριβέριος ὅσιος ἐρημίτης στήν Therouanne Γαλλίας (16/1, +550)

Δουνχάιδος (St Dunchaid O’Braoin) ὅσιος ἡγούμενος στό Clonmacnoise Ἰρλανδίας, ἀπό Westmeath Ἰρλανδίας (16/1, +988)

Πεύσιππος, Ἐλάσιππος καί Μέσιππος, τρίδυμοι αὐτάδελφοι μάρτυρες καί Νεονίλλη ἡ γιαγιά τους, μάρτυρες στήν Καππαδοκία (16/1, +161-180)

Λιβεράτα (St Liberata) ὁσία στήν Pavia Ἰταλίας (16/1, +5ος αἰ.)

Δαμασκηνός ὁ Χιλανδαρινός-Ἁγιορείτης, Πρεσβύτερος ἀπ’ τή Μονή Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους, ἱερομάρτυς στό Sviston Βουλγαρίας, ἀπό Γκάμπροβο Βουλγαρίας (16/1, +1771) [κατά σαρκικῶν παθῶν]

Ὀνωράτος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας (16/1, +429)

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Torentaise Γαλλίας, ἀπό Συρία (16/1, +429)

Ἰουνίλλη καί Τουρβών ὁ νοτάριος, μάρτυρες (16/1, +161-180)

Ὁνωράτος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fondi Ἰταλίας (16/1, +6ος αἰ.)

Φουλγέντιος Ἐπίσκοπος Ecija Ἱσπανίας (16/1, +633)

Φερρέολος Ἐπίσκοπος Grenoble Γαλλίας (16/1, +670)

Ρωμύλος ὅσιος στό Ἅγ. Ὄρος, μαθ. Ἁγ. Γρηγορίου Σιναΐτου (16/1, +14ος αἰ.)

Ρωμύλος ὁ Σέρβος καί οἱ σύντροφοί του Νέστωρ, Μαρτίνιος, Δανιήλ, Σισώης, Ζωσιμᾶς καί Γρηγόριος, ὁσιομάρτυρες στήν Ἁγ. Ὄρος (16/1, +1375)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 17

Ἀντώνιος ὁ Μέγας, ὅσιος ἐρημίτης στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (σημ. Dayr Mari τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας τῆς Αἰγύπτου), πατέρας τοῦ Μοναχικοῦ βίου καί Καθηγητῆς τῆς ἐρήμου, ἀπό Koma (κοντά al-Minya, Heptanomis) Αἰγύπτου [κοίμήθηκε 105 ἐτῶν] (17/1, +356)

Θεοδόσιος Α΄ ὁ Μέγας, αὐτοκράτορας Βυζαντίου, ἀπό Ἱσπανία (17/1, +395)

Γενούλφος καί Γένιτος ὅσιοι στήν Celle-sur-Naton Γαλλίας (17/1, +3ος αἰ.)

Ἀχιλλᾶς ὁμολογητής ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (17/1, +? αἰ.)

Ἀντώνιος ὁ Ρωμαῖος, ὅσιος θαυματουργός στό Novgorod Ρωσίας, ἀπό Ρώμη [πρώην Ρωμαικαθολικός] (17/1 καί 3/8, +1147)

Ἀντώνιος, Μέρουλος καί Ἰωάννης ὅσιοι στή Ρώμη (17/1, +6ος αἰ.)

Σουλπίκιος Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας (17/1, +647)

Ριχίμιρος (St Richimirus) Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (17/1, +715)

Μακάριος Καλογερᾶς ὅσιος στήν Πάτμο (17/1, +1737)

Ἰουλιανός/Σάββας ὁ Σύρος, ὁ Σιναΐτης ὅσιος ἐρημίτης στόν ποταμό Εὐράτη Μεσσοποταμίας Ἰράκ (17/1 καί 18/10, +4ος αἰ.)

Γεώργιος νεομάρτυς στά Ἰωάννινα, ἀπό Γρεβενά (17/1, +1838)

Ἀντώνιος ὅσιος στή Vologda Ρωσίας (17/1, +? αἰ.)

Ἀντώνιος τοῦ Κράσνυϊ-Χόλμ (17/1, +1481) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Ἀντώνιος τῆς Μαύρης Λίμνης (Τσερνογιέρσκ), ὅσιος στή Ρωσία (17/1, +16ος αἰ.)

Ἀντώνιος ὁ νέος, ὅσιος στή Σκήτη τῆς Βέροιας Μακεδονίας (17/1, +? αἰ.) [Πολιοῦχος Βέροιας]

Νέννιος (St Nennius) Ἰσαπόστολος Ἰρλανδίας (17/1, +6ος αἰ.)

Μιλδγύθη (St Mildgyth) ὅσία στό Minster-in-Thanet Ἀγγλίας (17/1, +676)

Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Freising Γερμανίας, ἱδρυτής Μονῆς στήν Isen Γερμανίας (17/1, +784)

Ἔχλι ὅσιος ἡγούμενος στό Χλανκάρβαν (17/1, +6ος αἰ.)

Ἀντώνιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Ντύμσκ τοῦ Novgorod Ρωσίας (17/1 καί 24/6, +1224)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἠλίας Παναγουλάκης ὁ Σπηλαιώτης, ἐρημίτης στήν Καλαμάτα (17/1, +1917)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 18

Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας Αἰγύπτου, ἐξορία στήν Trier Γερμανίας, ἱεραπόστολος Γαλλίας καί ὁ πρόδρομος τοῦ μοναχισμοῦ στή Δύσι (18/1 ἑορτή καί 2/5 κοίμησι, +373) [ἀνακ. λειψ. 2/5]

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας Αἰγύπτου (18/1 ἑορτή καί 9/6, +444) [18/1 ἑορτή καί σύναξι μαζί μέ Ἅγ. Ἀθανάσιο τό Μέγα]

Ἰάκωβος Μποντάρ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Komi τῆς Λευκῆς Θάλασσας Ρωσίας, ἀπό Τρούμπιχ τοῦ Voronezh Ρωσίας [μαρτύρησε στήν ἐξορία στά gulag τοῦ Komi τῆς Λευκῆς Θάλασσας Ρωσίας] (18/1, +1944)

Ξένη-Εὐσεβία μάρτυς (18/1, +? αἰ.)

Θεοδούλη μάρτυς ἀπό Κικιλία Μ. Ἀσίας (18/1, +284-305)

Ἐλλάδιος ὁ κομενταρήσιος καί Βοηθός, μάρτυρες οἱ ὁποῖοι πίστεψαν στό Χριστό ἀπ’ τήν Ἁγ. Θεοδούλη (18/1, + 284-305)

Ἀρχελάη/Ἀρχελαΐς, Θέκλα καί Σουσάννα, παρθενομάρτυρες στό Salerno Ἰταλίας (18/1, 6/6 καί 18/6, +293)

Ἀλέξιος Σουσάνια, Πρεσβύτερος ὅσιος στό Τεκλάτι Γεωργίας (18/1, +1923)

Βονίσιος, Θεόδουλος, Ἑλλάδιος, Εὐάγριος καί Μακάριος, μάρτυρες (18/1, +? αἰ.)

Νίννι ὅσιος ἱδριτής καί ἡγούμενος Μονῆς στή νῆσο Inismacsaint Ἰρλανδίας (18/1, 560)

Κύριλλος καί Μαρία, ὁσίοι μοναχοί στή Ρωσία, γονεῖς τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ Ρωσίας (18/1 καί 28/9, +1337)

Ἀθανάσιος ὅσιος στό Ναβόλσκ Ρωσίας (18/1, +16ος-17ος αἰ.)

Ἀθανάσιος ὅσιος στό Συαντέμσκ τοῦ Valaam τῆς Λίμνης Ladoga τῆς Ρωσίας (18/1 καί 2/5, +1550)

Πρίσκα παρθενομάρτυς στή Ρώμη (18/1, +3ος αἰ.)

Σιλβανός ὅσιος στήν Παλαιστίνη (18/1, +? αἰ.)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Οὐγγροβλαχίας Ρουμανίας, πρώην ἄρχοντας τῆς Σερβίας (18/1, +? αἰ.)

Βολούσιαν (St Volusian) Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας (18/1, +496)

Λιβεράτα (St Liberata) ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Como Ἰταλίας (18/1, +580)

Λεοβάρδος (St Leobard) ὅσιος ἐρημίτης στήν Tours Γαλλίας (18/1, +593)

Δεΐκολας (St Deicola), ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Lure Γαλλίας (18/1, +625)

Ἰωακείμ Α΄, Ἐπίσκοπος Turnovo Βουλγαρίας (18/1, +1246)

Οὐλφρίδος (St Ulfrid), μάρτυς, ἱεραπόστολος Γερμανίας καί Σουηδίας, ἀπό Ἀγγλία (18/1, +1028)

Εὐάγριος καί Μακάριος, μάρτυρες (18/1, +284-305)

Μαρκιανός καί Κύρος, ὅσιοι στή Συρία (18/1, +388)

Σιλουανός ὅσιος στήν Παλαιστίνη (18/1, +4ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 19

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, ὁ Μέγας, ὅσιος στήν Σκήτη τῆς Ἐρήμου στήν Αἴγυπτο (19/1, +390)

Μακάριος ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὅσιος μοναχός στήν Ἀλεξάνδρεια (19/1, +394)

Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας, ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό Κων/πολι (19/1, +1444)

Κοσμᾶς ὁ Χρυσοστόματος, ὅσιος στή Μονή Χρυσοστόμου στήν Κύπρο (19/1, +? αἰ.)

Σπυρίδων Καραΐνδρος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Δρυμαία Λοκρίδος (19/1, +1944) [Συνελήφθηκε ἀπό ἀθέους στίς 19/1/1944. Ὁ ἱερεύς ἦταν ἡλικιωμένος 67 χρόνων καί εἶχε 13 παιδιά. Τόν ἔσυραν μέσα στά χιόνια τοῦ Καλλιδρόμου καί καθοδόν τόν βασάνιζαν ἀπάνθρωπα. Ἔχωναν στά νύχια του μυτερά καλάμια. Τοῦ ἔκοψαν τά δάκτυλα τῶν ποδιῶν του. Τελικά τόν κατέσφαξαν] <Πηγή: Κόκκινος Οὐρανός>

Γερμανός μάρτυς στή Σμύρνη Μ. Ἀσίας (19/1, +156)

Μακάριος ὁ Ρωμαῖος, ὅσιος στό Novgorod Ρωσίας (19/1, +16ος-17ος αἰ.)

Μεσσαλίνα μάρτυς στήν Ἰταλία (19/1, +251)

Εὐφρασία μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας19/1, +286-305)

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως, ἀπό Ἀριανζοῦ Καππαδοκίας, κοιμήθηκε στήν Ἀριανζό [σπούδασε Ρητορική στήν Ἀθήνα] (25/1 καί 30/1 σύναξι, +390) [ἀνακ. λειψ. 19/1]

Ἀλβέρτος (St Albert) Ἐπίσκοπος Cashel Ἰρλανδίας, ἀπό Ἀγγλία, ἱεραπόστολος Ἰρλανδίας καί Γερμανίας, κοιμήθηκε στό Regensburg Γερμανίας (19/1, +800)

Μελέτιος ὁ Γαλλησιώτης καί Σιναΐτης, ὅσιος ὁμολογητής (19/1, +1283)

Βρανουαλλαδέρσας (St Branwalladersa) Ἐπίσκοπος Jersey Ἀγγλίας, ἐρημίτης στά Νησιά Channel Ἀγγλίας, ἱεραπόστολος Κορνουάλλης Ἀγγλίας καί Βρετάνης Γαλλίας καί ἱερομάρτυς στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (16/5, +637) [19/1 ἀνακ. λειψ.]

Ναθάλαν (St Nathalan) Ἐπίσκοπος Tullicht Σκωτίας (19/1, +678)

Ἀρκόντιος (St Arcontius) Ἐπίσκοπος Viviers Γαλλίας, ἱερομάρτυς (19/1, +8ος αἰ.)

Μάριος, Μάρθα ἡ σύζυγός του καί οἱ υἱοί τους Aὐδιφάξ/Ὀδιφάκιος καί Ἀββακούμ, μάρτυρες στή Ρώμη, ἀπό Περσία (19/1 καί 5/7, +270)

Βαλεντίνος Πρεσβύτερος, Κυρίνος καί Ἀστέριος, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. Μαρίου τοῦ Πέρση (19/1 καί 5/7, +270)

Ἀντώνιος ὁ στυλίτης, ὅσιος ἐρημίτης στό Μαρτομκόφι Γεωργίας, ἀπ’ τούς Ὁσίους 12 Πατέρες τῆς Γεωργίας μετά τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Ζεντασνέλι (19/1, 7/5 καί 16/8, +6ος αἰ.)

Ἀρσένιος Ἐπίσκοπος Κέρκυρας (19/1, +953)

Παῦλος, Γερόντιος, Ἰανουάριος, Σατουρνίνος, Σουξέσσος, Ἰούλιος, Κάτος, Πία καί Γερμάνα, μάρτυρες στήν Νουμίδια Ἀλγερίας (19/1, +2ος αἰ.)

Φιρμίνος (St Firminus) 3ος Ἐπίσκοπος Gabales Γαλλίας (19/1, +? αἰ.)

Ποντιανός στό Spoleto Ἰταλίας (19/1, +169)

Βασσιανός Ἐπίσκοπος Lodi Ἰταλίας (19/1, +413)

Κοντέστος (St Contestus) Ἐπίσκοπος Bayeux Γαλλίας (19/1, +413)

Λομέρ (St Lomer) Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης καί ἱδρυτής Μονῆς στό Corbion Γαλλίας (4/1 & 19/1, +593)

Ρεμίγκιος (St Remigius) Ἐπίσκοπος Rouen Γαλλίας (19/1, +772)

Κατέλλος (St Catellus) Ἐπίσκοπος Castellamare Ἰταλίας (19/1, +9ος αἰ.)

Θεόδωρος ὁ ἐγκρατής, ὅσιος δια Χριστόν σαλός, στό Novgorod Ρωσίας (19/1, +1329

Μακάριος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (25/1, +12ος αἰ.)

Μακάριος Διάκονος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (25/1, +ΙΓ΄-ΙΔ΄)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20

Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Εὐθυμίου στήν Παλαιστίνη, Ἰσαπόστολος Παλαιστίνης, ἀπό Μελιτηνῆς Ἀρμενίας (20/1, +473)

Ἄννα ἡ Ρωμαία, μάρτυς (20/1, +? αἰ.)

Θύρσος καί Ἁγνή, μάρτυρες στά Ἐλιανά (20/1, +? αἰ.)

Μολάγγα (St Molagga), ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fermoy Ἰρλανδίας (20/1, +655)

Θεόδωρος Κούζμιχ ὁ δίκαιος, ὁ κατά κόσμον τσάρος Ἀλέξανδρος (20/1, +1864)

Μαύρος Ἐπίσκοπος Cesena Ἰταλίας (20/1, +946)

Ἴννας, Πίννας καί Ρίμμας, μάρτυρες στή Σκυθία, μαθ. Ἀπ. Ἀνδρέα (20/1 καί 20/6, +1ος αἰ.)

Βάσσος, Εὐσέβιος ὁ συγκλητικός, Εὐτύχιος συγκλητικός καί ἡ μάρτυς Βασιλίδα, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (20/1, +284-305)

Λέοντας Α΄ ὁ Μέγας, ὁ καλούμενος Μακέλλης καί Θρακός, αὐτοκράτορας Βυζαντίου, ὁμολογητής (20/1, +474)

Εὐθύμιος ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στή Λάυρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (20/1, +14ος αἰ.)

Λαυρέντιος ὀ ἐρημ., ὅσιος στή Λάυρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (20/1, +ΙΓ΄-ΙΔ΄)

Πέτρος ὁ τελώνης, ὅσιος στήν Κων/πολι (20/1 καί 22/9, +6ος αἰ.)

Παρθένιος/Φαῖστος/Φέχιν/Fechin ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμ. Μονῆς στή Fobhar Ἰρλανδίας (20/1, +605)

Γεννάδιος ὁ Βατοπαιδινός, ὅσιος ἡγούμενος στή Μονή Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους (20/1 καί 17/11, +14ος αἰ.)

Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Turnovo Βουλγαρίας, πρώην μοναχός Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἐξορίσθηκε ἀπ’ τούς Τούρκους καί κοιμήθηκε στή Μονή Μπάσκοβο Φιλιππουπόλεως τῆς Βουλγαρίας, ἀπό Turnovo Βουλγαρίας [σύντομη ἐξορία στή Λῆμνο] (20/1, +1393)

Ζαχαρίας νεομάρτυς στήν Πάτρα, ἀπό Ἄρτα (20/1, +1782)

Φλωρέντιος/Μπλόνατ (St Blánaid) ἱερομάρτυς καί τελευταῖος ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς νήσου Iona Σκωτίας, Ἰρλανδός πρίγκιπας (20/1, +825)

Εὐθύμιος ὅσιος μοναχός στό Ζυανζέμσκ (20/1, +1470) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Χαρίτων ὅσιος, μαθητής ὁσίου Εὑθυμίου τοῦ Ζυανζέμσκ (20/1, +15ος αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Θεόκλητος ὁ Διονυσιάτης-Ἁγιορείτης, μοναχός στή Μονή Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα [κοίμησι] (20/1, +2006)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 21

Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὄσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Χρυσόπολι (=Σκούταρι) Κων/πόλεως καί ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελιτισμοῦ στήν Κων/πολι, Β. Ἀφρική καί Ρώμη, κοιμήθηκε ἐξόριστος στή Γεωργία, ἀπό Κων/πόλι (21/1 μνήμη καί 20/9 +662) [ἀνακ. λειψ. 13/8]

Ἀναστάσιος Πρεσβύτερος, ἀποκρισιάριος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης στήν Κων/πολι καί ὁμολογητής στή Κων/πολι καί στή Γεωργία, μαθητής Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (20/9 καί 11/10 κοίμησι, +666)

Ἀναστάσιος μοναχός ὁμολογητής στήν Κων/πολι καί στή Γεωργία, μαθητής τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου τοῦ Πρεσβυτέρου καί ἀποκρισιαρίου (21/1, 20/9 καί 24/7 κοίμησι, +662)

Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (21/1, +497)

Πάτροκλος μάρτυς στήν Troyes Γαλλίας (21/1, +275)

Εὐγένιος, Οὐαλεριανός, Κανδίδος καί Ἀκύλας, μάρτυρες στήν Τραπεζοῦντα Μ. Ἀσίας (21/1, +292)

Φρουκτουόσος (St Fructuosus) Ἐπίσκοπος Tarragoña Ἱσπανίας καί οἱ 2 Διάνονοί του Αὐγούριος καί Εὐλόγιος, ἱερομάρτυρες στήν Tarragoña Ἱσπανίας (21/1, +259)

Ἁγνή ἡ Ρωμαία, 13χρονη παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. παρθενομάρτυρος Ἐμερεντιάνας τῆς κατηχουμένης (14/1 καί 21/1 μνήμη, +305) [προστάτρια τῶν νέων κοριτσιῶν]

4 μάρτυρες στήν Τύρο Λιβάνου (21/1, +? αἰ.)

Βίμιν (St Vimin) Ἐπίσκοπος στή Σκωτία, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Holywood Σκωτίας (21/1, +6ος αἰ.)

Ζωσιμᾶς Ἐπίσκοπος Συρακουσῶν Σικελίας Ἰταλίας, ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Λουκίας τῆς Σικελίας (21/1, +660)

Ἰωσήφ ὁ Ἡγιασμένος ὁ Κρής (21/1, +1511)

Νεόφυτος ὁ Βατοπαιδινός, ὅσιος στόν Ἄθω-Ἅγ. Ὄρος (21/1, +? αἰ.)

Βριγίδη (St Brigid) ὁσία στό Kilbridge Ἰρλανδίας (21/1, +6ος αἰ.)

Λαβδόγος (St Lawdog), ἅγιος τῆς Οὐαλλίας (21/1, +6ος αἰ.)

Νεόφυτος μάρτυς στή Νικαία Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (21/1, +303-305)

Μεϊνάρδος, ἐρημίτης ὁσιομάρτυς στό Einsiedeln Ἑλβετίας (21/1, +861)

Ἀπολλώνιος ὅσιος στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (21/1 καί 31/3, +4ος αἰ.)

Μάξιμος ὁ Γραικός, ὅσιος, Ἰσαπόστολος Ρωσίας, ἀπό Ἄρτα (21/1, +1556)

Τίμων ὁ “ἔνοικος” τῆς ἐρήμου, ὅσιος ἀσκητής στό Ναντέγιεφ Ρωσίας (21/1, +1840)

Μακκαλλίν (St Maccallin) ὅσιος ἡγούμενος στό Thierache Βελγίου, ἀπό Ἰρλανδία (21/1, +978)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 22

Τιμόθεος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου καί Ἰωάννου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στήν Ἔφεσο, ἀπό Λύστρα Λυκαονίας Μ. Ἀσίας (22/1, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐμερεντιάνα (St Emerentiana) ἡ Ρωμαία, κατηχούμενη μάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. μάρτυρος Ἁγνῆς τῆς Ρωμαίας (22/1 καί 23/1, +305) {*ΧΑΙΡΕ No. 151}

Ἰωάσαφ Μπολότωφ, 1ος Ἐπίσκοπος Κοντιάκ Ἀλασκας καί ὅλης τῆς Ἀλάσκας καί Ἰσαπόστολος Ἀλασκας, Ρῶσος ἀπό Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/4, +1799) [μνήμη καί 22/1, 13/2, 10/4 ἐνθρόνησι, 24/9 ἄφιξι] {*ΧΑΙΡΕ No.: 183}

Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης, Σαββαΐτης Πρεσβύτερος ἀπό Μονῆ Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ἱεραπόστολος Παλαιστίνης καί Περσίας, ἱερομάρτυς στή Βησθαλωέ Βαγδάτης τοῦ Ἰράκ-Περσίας, κατηχήθηκε καί βαπτίσθηκε στά Ἱεροσόλυμα ἀπ’ τόν Ἁγ. Μόδεστο τόν Β΄ Ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων (22/1, +628) [24/1 ἀνακ. λειψ.]

70 μάρτυρες στή Βησθαλωέ Βαγδάτης τοῦ Ἰράκ-Περσίας μαζί μέ Ἅγ. Ἀναστάσιο Πέρση (22/1, +628)

3.000 Ὁσιομάρτυρες στή Λαύρα Χοζεβά τῆς Παλαιστίνης, μαρτύρησαν ἀπό τούς Πέρσες (9/1 καί 22/1, +614)

Βικέντιος καί Ὀρόντιος, μάρτυρες ἱεραπόστολοι στήν Puigeenda Ἱσπανίας, ἀπό Cimiez (κοντά Nice/Νίκαια) Γαλλίας (22/1, +305)

Βίκτωρ μάρτυς στήν Puigeenda Ἱσπανίας (22/1, +305)

Γαυδέντιος Ἐπίσκοπος Novara Ἰταλίας (22/1, +417)

Μανουήλ Ἐπίσκοπος Ἀνδριανουπόλεως Ἀνατ. Θράκης Μ. Ἀσίας (22/1, +9ος αἰ.)

377 μάρτυρες στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Γεώργιος Ἐπίσκοπος Δεβέλτου Βουλγαρίας, ἱερομάρτυς (22/1, +817)

Πέτρος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στή Βουλγαρία, (22/1, +817)

Λεόντιος Ἐπίσκοπος Νικαίας Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Πάροδος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Λέοντας Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Ἰωάννης βυζαντινός στρατηγός, μάρτυς στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Γαβριήλ Πρεσβύτερος καί Σιώνιος Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Δομίνικος ὄσιος στή Sora Ἰταλίας (22/1, +1031)

Μπρίθγουαλντ (St Brithwald) Ἐπίσκοπος Ramsbury Ἀγγίας (22/1, +1045)

Ἰωσήφ ὁ Σαμάκος, ὁ Κρητικός, ὁ ἡγιασμένος, ὅσιος ἀπό Ἀζωκεράμου Σητείας Κρήτης (22/1, +1511) [29/8 ἀνακ. λειψ.]

Ἀναστάσιος Διάκονος ἱερομάρτυς στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (22/1, +12ος αἰ.)

Μανουήλ Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στή Βουλγαρία, (22/1, +817)

Ἰωάννης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Βουλγαρία (22/1, +817)

Μακάριος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ζαμπίν (22/1, +1622) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Φιλάρετος ὁ Κωνσταμονίτης-Ἁγιορείτης, ἡγούμενος Μονῆς Κωνσταμονίτου Ἁγ. Ὄρους [κοίμησι] (22/1, +1963) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης, ἡγούμενος στή Μονή Ἀγάθωνος στή Λαμία [κοίμησι] (22/1, +1991)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 23

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Kostroma Ρωσίας (23/1)

Ἐμερεντιάνα (St Emerentiana) ἡ Ρωμαία, κατηχούμενη μάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. μάρτυρος Ἁγνῆς τῆς Ρωμαίας (22/1 καί 23/1, +305) {*ΧΑΙΡΕ No. 151}

Παυλίνος ὁ Ἐλεήμων καί ποιητής, Ἐπίσκοπος Nola Ἰταλίας, ἀπό Bordeaux Γαλλίας [Πρεσβύτερος στή Βαρκελώνη Ἱσπανίας καί ἔπειτα Ἐπίσκοπος Nola Ἰταλίας] (23/1 καί 22/6, +431)

Εὐσέβιος ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἀντιοχεία Συρίας (23/1, +5ος αἰ.)

Μαϊουμάς ὅσιος ἐρημίτης στή Συρία (23/1, +? αἰ.)

2 μάρτυρες στήν Παρίο Μ. Ἀσίας (παρά τήν Κύζικο καί Λάμψακο) (23/1, +? αἰ.)

Σαλαμάν ὁ Ἡσυχαστής, ὅσιος στήν Εὐφράτη Ἰράκ (23/1, +400)

Κλήμης Ἐπίσκοπος Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (23/1, +312)

Ἀγαθάγγελος μάρτυς στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας, μαθ. Ἁγ. Κλήμη Ἄγκυρας, ἀπό Ρώμη (23/1, +296)

Ἀμάσιος ἘπίσκοποςTeano Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (23/1, +356)

Βικέντιος Ἐπίσκοπος Digne Γαλλίας, ἀπό Β. Ἀφρική (23/1, +380)

Διονύσιος ὅσιος στόν Ὀλύμπο Μακεδονίας (23/1, +1540)

Μαρτύριος ὅσιος στήν Abruzzi Ἰταλίας (23/1, +6ος αἰ.)

Ὀρμόνδος (St Ormond) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή St. Maire Γαλλίας (23/1, +6ος αἰ.)

Ιλδεφόνσος (St Ildephonsus) Ἐπίσκοπος Toledo Ἰσπανίας (23/1, +667)

Κόλμαν (St Colman) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lismore Ἰρλανδίας (23/1, +702

Βαρνάρδος (St Barnard) Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (23/1, +842)

Λουφθίλδος (St Lufthild) ὁσία ἐρημίτρια στήν Cologne Γερμανίας (23/1, +850)

Μαϊμπόδας (St Maimbod) ἅγιος μάρτυς στό Kaltenbrunn Γαλλίας (23/1, +880)

Ἀνδρέας ὁ στρατηγός, ὅσιος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (23/1, +1867)

Δαμασκηνός ὅσιος ἡγούμενος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (23/1, +1881)

Γεννάδιος ὁ Λιθουανός, ὅσιος στή Kostroma Ρωσίας, ἀπό Λιθουανία (23/1, +1565) [ἀνακ. λειψ. 19/8]

Ἁγ. Πατέρες τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (23/1, 680-681 μ.Χ.)

Θεόκτιστος Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας [ἀνακ. λειψ. 23/1 (1786)]

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 24

Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης, Σαββαΐτης Πρεσβύτερος ἀπό Μονῆ Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ἱεραπόστολος Παλαιστίνης καί Περσίας, ἱερομάρτυς στή Βησθαλωέ Βαγδάτης τοῦ Ἰράκ-Περσίας, κατηχήθηκε καί βαπτίσθηκε στά Ἱεροσόλυμα ἀπ’ τόν Ἁγ. Μόδεστο τόν Β΄ Ἐπίσκοπο Ἱεροσολύμων (22/1, +628) [24/1 ἀνακ. λειψ.]

Παῦλος, Παυσίριος καί Θεοδοτίωνας, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (24/1, +303)

Φιλήμων Ἐπίσκοπος Καρπάθου (24/1, +? αἰ.)

Φίλων Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (24/1, +4ος αἰ.)

Βάρσιμος καί οἱ 2 ἀδελφοί του, μάρτυρες στήν Περσία (24/1, +? αἰ.)

Χρυσοπλόκη ἁγία μάρτυς (24/1, +? αἰ.)

Ξένη ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στά Μύλασσα Καρίας Μ. Ἀσίας καί οἱ 2 θεραπαινίδες της, ἀπό Ρώμη [διέμεινε καί σέ Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου καί Κώς] (24/1, +5ος αἰ.)

Ξένη, δια Χριστόν σαλή, ὁσία στήν Πετρούπολι Ρωσίας (24/1 καί 11/9, +1806)

Ζωσιμᾶς ὅσιος ἀπό τούς ἀββάδες τῆς ἐρήμου (24/1, +? αἰ.)

Φίλιππος Πρεσβύτερος ὅσιος (24/1, +? αἰ.)

Σοφία ὁσία ἡγουμένη στή Μονή τοῦ Σαμορντίνο Ρωσίας (24/1, +1888)

Ἐρμογένης καί Μάμας, μάρτυρες (24/1, +? αἰ.)

Βαβύλας ἱερομάρτυς καί οἱ μαθητές του Ἀγάπιος καί Τιμόθεος μάρτυρες στήν Σικελία Ἰταλίας (24/1, +3ος αἰ.)

Ἀρτέμιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (24/1, +356)

Μακεδόνιος ὅσιος ἑρημίτης στή Συρία (24/1, +4ος αἰ.)

Θεόπροβος Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (24/1, +4ος αἰ.)

Γουάσαχτος (St Guasacht )Ἐπίσκοπος Granand Ἰρλανδίας (24/1, +5ος αἰ.)

Σαδώκ (St Cadoc), ἱερομάρτυς στό Weedon Ἀγγλίας, ἱδρυτής Μονῆς στό Lllancarfan Οὐαλλίας (8/1, 24/1, 24/2 καί 25/9 +580)

Σουράνος (St Suranus) ὁσιομάρτύρας ἡγούμενος στή Sora Ἰταλίας (24/1, +580)

Βερτράνδος (St Bertrand) ὅσιος ἡγουμ στή St. Quentin Γαλλίας (24/1, +7ος αἰ.)

Φιλόθεος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα (24/1, +10ος αἰ.)

Ἐρεμβέρτος Α´ (St Erembert I), ὅσιος ἡγούμενος στό Kremsmunster Αὐστρίας (24/1, +1050)

Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἀγ. Νεοφύτου στήν Κύπρο (24/1, +1219) [ἀνακ. λειψ. 28/9]

Φιλιππίσιος Πρεσβύτερος (24/1, +? αἰ.)

Βαρσιμᾶς καί οἱ 2 ἀδελφοί του, μάρτυρες στή Συρία (24/1, +? αἰ.)

Ζωσιμᾶς Ἐπίσκοπος Cairo (παλαιά Βαβυλῶνα) Αἰγύπτου, ἀπό Κιλικία Μ. Ἀσίας (24/1 καί 4/6, +6ος αἰ.)

Ἑλλαδίων ὁ Κομενταρήσιος (24/1, +? αἰ.)

Ἰωάννης μάρτυς στό Kazan Ρωσίας (24/1, +1529)

Γεράσιμος Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας (24/1, +1441)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 25

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως, ἀπό Ἀριανζό Καππαδοκίας, κοιμήθηκε στήν Ἀριανζό [σπούδασε Ρητορική στήν Ἀθήνα] (25/1 καί 30/1 σύναξι, +390) [ἀνακ. λειψ. 19/1]

Κυριλλιανός Ἐπίσκοπος Αργυρουπόλεως Πόντου Μ. Ἀσίας (25/1, +3ος αἰ.)

Καστίνος Ἐπίσκοπος Βυζαντίου (25/1, +237)

Βρετανίων Ἐπίσκοπος Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (25/1, +381)

Δουϊνγουένος (St Dwynwen) ἡ εὐλογημένη καί καλλιπάρθενος, ὁσία ἱδρύτρια 1ης γυναικείας Μονῆς στό Llanddwyn Οὐαλλίας (25/1 καί 13/7, +460) [προστάτης τῶν νέων ζευγαριῶν καί κατά τῶν σαρκικῶν παθῶν]

Δημήτριος ὁ σκευοφύλακας, ὅσιος στήν Κων/πολι (25/1, +8ος αἰ.)

Σιγηβέρτος (St Sigebert) βασιλιάς Ἀνατ. Ἀγγλίας, μάρτυς (25/1, +634)

Ράχω / Ραγνοβέρτος (St Racho / Ragnobert) 1ος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (25/1, +660)

Νικόλαος Β΄ Ρωμανώφ ὁ Τσάρος, νεομάρτυς στή Ρωσία [τό 1891 ἐπισκέφθηκε τήν Ἰαπωνία ὅπου ἦταν Ἐπίσκοπος ὁ Ἅγ. Νικόλαος Κασάτκιν] (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Βασίλειος/Μπαζέλ Νάσσαρ, Πρεσβύτερος (ἱερομόναχος) ἱερομάρτυρας στήν Ἄλ Τζαραμίγια (25/1, +2012)

Ἀλεξάνδρα Ρωμανώφ ἡ Τσαρίνα καί Μεγάλη Δούκισσα, συζυγός Ἁγ. Νικολάου Β΄ Ρωμανώφ τοῦ Τσάρου, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλέξιος Ρωμανώφ ὁ Τσάρεβιτς, υἱός τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ὄλγα, Τατιάνη, Μαρία καί Ἀναστασία Ρωμανώφ οἱ Μεγάλες Δούκισσες, θυγατέρες τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυρες στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Βαρβάρα μοναχή, ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) ) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992]

Ἐλισάβετ ἡ πριγκίπισσα, μοναχή ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, ἱδρύτρια Μονῆς στή Μόσχα Ρωσίας, ἐγγονή Βικτωρίας βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας καί νύφη τοῦ ἀυτοκράτορα τῆς Ρωσίας, ἀπό Γερμανία [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [πρώην Λουθηρανή] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Πάππων, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Stavelot-Malmédy Βελγίου (25/1, +1048)

Ἀμαρίνος (St Amarinus) Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας, ἱερομάρτυς (25/1, +676)

Αὐξέντιος νεομάρτυς στήν Κων/πολι, ἀπό Ἤπειρο Ἑλλάδος (25/1, +1720)

Ἀνατόλιος Α΄ Ζερτάλωφ, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (25/1, +1894)

Βλαδίμηρος Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας, 1ος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς κατά τήν Κομμουνιστική ἐπανάστασι (25/1, +1918)

Θεόδοτος ὅσιος ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πουπλίου (25/1, +? αἰ.)

Ἀπολλώς ὅσιος στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (25/1, +? αἰ.)

Κωνσταντίνος Ποντγόρσκυ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (25/1, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Μάρις ὅσιος ἐρημίτης στή Συρία, ἀπό Κίου (25/1, +? αἰ.)

Μεδούλη καί ἡ συνοδεία της, μάρτυρες (25/1, +? αἰ.)

Αλέξανδρος Χοτοβίτσκυ, Ρῶσος Πρεσβύτερος στήν Ν. Ὑόρκη ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στή Ρωσία (25/1, 8/9, 20/11 καί 4/12 μνήμη, +1937) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Κέντιγκερν (St Kentigern)Ἐπίσκοπος Γλασκώβης Σκωτίας, Ἰσαπόστολος ΝΔ Σκωτίας καί ΒΔ Ἀγγλίας (13/1 καί 23/1, +603) [Προστάτης ὅσων δυσκολεύονται νά συγκεντρωθοῦν στήν προσευχή καί τῶν κατατρεγμένων γυναικῶν]

Πούπλιος ὅσιος ἐρημίτης στή Συρία (25/1, +380)

Φηλικίτα/Εὐτυχία καί οἱ 7 υἱοί της Φήλιξ, Ἰανουάριος, Βιτάλιος, Σιλουανός, Ἀλέξανδρος, Φίλιππος καί Μαρτιάλης, μάρτυρες στή Ρώμη (25/1 καί 10/7, +167)

Μαργαρίτα μάρτυς (25/1, +? αἰ.)

Μωϋσῆς Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας (25/1, +1362)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων τοῦ 20οῦ αἰ. τῆς πρώην ΕΣΣΔ: Ρωσίας, Γεωργίας, Οὐκρανίας, Λευκορωσίας, Λιθουανίας, Ἐσθονίας, Μολδαβίας, Λιθουανίας, Λεττονίας, Ἀρμενίας, Ἀζερμπαϊστάν, Κιργιζστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τατζικιστάν καί Τουρκμενιστάν (25/1 καί 19/10) [Βλ. καί ὀνόματα Νεομαρτύρων στίς 19/10]

Μαργαρίτα ὁσιομάρτυς ἡγουμένη Μονῆς στό Μένζελισκ Ρωσίας, ἀπό Ἑλλάδα (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1917) {*ΧΑΙΡΕ No: 161} [Ὅταν ξέσπασε ἡ Ὀκτωβριανή ἐπανάστασι, ἐγκατέλειψε τό μοναστήρι γιά νά ἐγκαταβιώση σέ ἀσφαλέστερο μέρος. Τήν ἐμπόδισε ὅμως ὁ Ἁγ. Νικόλαος πού ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο της καί τῆς προανήγγειλε τό λαμπρό στεφάνι πού θά λάβη ἀπ’ τό Θεό. Ἔτσι ἐπέστρεψε καί τήν ἑπομένη ἡμέρα ἀξιώθηκε νά μαρτυρήση γιά τό Χριστό. Τό λείψανό της παρέμεινε ἄφθαρτο] <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Νικόλαος Ντρομπιάζγκιν, ἐφημέριος διάφορους Ναούς πρεσβειῶν καί ἡγούμενος μερικῶν Μονῶν καί Ἰσαπόστολος Ἰνδίας, Θιβέτ, Κίνας, Σρί Λάνκα κλπ. καί ἱερομάρτυρας στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (Σύναξι 25/1 καί 19/10, +1924) [Ἦταν ἀντιπλοίαρχος τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καί ἀποκρυφιστής. Σέ ναυάγιο σώθηκε θαυματουργικά ἀπ’ τόν Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ καί πῆγε γιά προσκύνημα στή Μονή τοῦ Σάρωφ. Ὕστερα ἔγινε ἱερέας καί ἱεραπόστολος στήν Ἰνδία, Κίνα, Θιβέτ καί Σρι Λάνκα. Μετά τό 1914 ἔζησε στή Μονή τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καί ἔκανε συχνά ὁμιλίες κατά τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Τό φθινόπωρο τοῦ 1924 ἕνα μήνα μετά ἀπό ἐπίσκεψι κάποιου ἀποκρυφιστή βρέθηκε δολοφονημένος στό κελλί του μέ μαχαίρι πού γιά λαβή εἶχε ἀποκρηφιστικό σύμβολο] <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἐκκλησία καί Μαγεία, ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012, 14>

35 Σέρβοι Νεομάρτυρες (25/1)

Σίμα νεομάρτυς ἀπό Γκλάμοτς Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν νεομάρτυς ἀπό Γκλάμοτς Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν (Α΄) νεομάρτυς ἀπό Ντρβάρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν (Β΄) νεομάρτυς ἀπό Ντρβάρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν νεομάρτυς ἀπό Ρμάντζ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν Νπόζιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Βουκοσάβ νεομάρτυς ἀπό Κουλενβακούρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ροδολγιούμπ νεομάρτυς ἀπό Κουλενβακούρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νταμτζάν νεομάρτυς ἀπό Γκράχοβο Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νοβίτσα νεομάρτυς ἀπό Γκλάμοτς Σερβίας (?/?, +20ος αἰ.) (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Βαρνάβας Νάστιτς, Ἐπίσκοπος Χβόσνο Σερβίας, ὁμολογητής (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μομτσίλο Γκργκούρεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ντομροσλάβ Μλαζένεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μιχαήλ Κούσιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ἰωάννης Ράπατζιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ἰωάννης Ζέτσεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νποζιντάρ Γιόβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μπόγκνταν Λάλιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Τρύφων Μαξίμοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Βελιμίρ Μιγιάτοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μποζιντάρ Μίνιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μιλαντίν Μίνιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μᾶρκος Πόποβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Δημήτριος Ραγιάμοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μπουντιμίρ Σοκόλοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ρέλγια Σπάχιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Λάζαρος Κουλίμπρκ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σάββας Σιλγιάκ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σάββας Σκαλγιάκ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ἀντρίγια Σίλγιακ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σλόμπονταν Σίλγιακ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλοραντ Βουκόγιτσιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ρατομίρ Γιάνκοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μιχαήλ Γιεβντγιεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ντουσάν Πρίγιοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ντομπροσάβ Σόκοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νέστωρ Τρκούλγια νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σεραφείμ Ντζάριτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 26

Ξενοφώντας, Μαρία ἡ σύζυγός του καί Ἀρκάδιος καί Ἰωάννης τά τέκνα τους, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Παλαιστίνη, ἀπό Κωνσταντινούπολι (26/1, +6ος αἰ.)

Συμεών ὁ Παλαιός, ὁ Σιναΐτης, ὅσιος στή Μονή Σινᾶ Αἰγύπτου (26/1, +? αἰ.)

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας, ἱερομάρτυς (26/1, +1937)

Μαρία Λελιάνοβα, ὁσιομάρτυς μοναχή τῆς Γκάτσινα Ρωσίας (26/1, 4/4 καί 17/4, +1930) [26/3 ἀνακομιδή λειψάνων καί ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2007]

Πολύκαρπος Ἐπίσκοπος Σμύρνης Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς στό ὄρος Πάγος τῆς Σμύρνης Μ. Ἀσίας, μαθητής Ἀπ. Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου καί 12 συμμάρτυρές του (23/2, +155) [26/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἀνανίας Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς, Πέτρος δεσμοφύλακας καί 7 στρατιῶτες μάρτυρες στό Λίβανο (Φοινίκη) (26/1, +303)

Ἀμμωνᾶς ὅσιος ἐρημίτης στή Συρία, μαθητής Ἁγ. Μ. Ἀντωνίου (26/1, +4ος αἰ.)

Γαβριήλ ὅσιος μοναχός (26/1, +5ος αἰ.)

2 μάρτυρες στή Φρυγία (26/1, +? αἰ.)

Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὅσιος, ὁμολογητής, ἡγούμενος Μονῆς Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολι (11/11, +826) [26/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Δαυΐδ Γ΄, βασιλιάς Γεωργίας (26/1, +1125)

Κόναν Ἐπίσκοπος Isle of Man Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (26/1, +648)

Γαβριήλ Ἐπίσκοπος Novgorod καί Πετρούπολης Ρωσίας (26/1, +1801)

Θεόβριτος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Corbie Γαλλίας (26/1, +690)

Ἀλφόνσος Ἐπίσκοπος Astorga Ἱσπανίας, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Rimas de Sil Ἱσπανίας (26/1, +925)

Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁμολογητής, ἀδελφός Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου (26/1, 14/6 καί 14/7, +832)

Ἀρκάδιος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (26/1, +1938)

Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος, ὁ Στυλίτης, ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Σάγματα Βοιωτίας (Μονή Σαγματᾶ) (26/1 καί 27/1 ἑορτή, +1111)

Παύλα ἡ Ρωμαία, ἡ χήρα (26/1, +404)

Ξενοφών ἱδρ. Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγ. Ὄρους (26/1, +? αἰ.)

Ἰωσήφ Νανιέσκου, Ἐπίσκοπος Σουεσάβας Ρουμανίας (26/1, +1902)

Ξενοφών ὅσιος στή Ρομπέικα τοῦ Novgorod Ρωσίας (26/1, +1262)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής, κοιμήθηκε στήν ἐξορία στά Κόμανα Πόντου Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (13/11 ἑορτή, +407) [27/1 ἀνακομιδή, 30/1 σύναξι, 14/9 κοιμησι, 15/12 χειροτονία]

Μάριος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Bodon Γαλλίας (27/1, +555)

Μαρκιανή ἡ Αὐγούστα, βασίλισσα (27/1, +? αἰ.)

Κλαυδίνος ὅσιος (27/1, +? αἰ.)

Πέτρος ὁ Αἰγύπτιος, ὅσιος (27/1, +4ος αἰ.)

Δημητριανός Ἐπίσκοπος Ταμάσου Κύπρου (27/1, +? αἰ.)

Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος, ὁ Στυλίτης, ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Σάγματα Βοιωτίας (Μονή Σαγματᾶ) (26/1 & 27/1 ἑορτή, +1111)

Σάββας Α΄, Ἐπίσκοπος Σερβίας (27/1, +1236) [σύναξι 30/8]

Δημήτριος νεομάρτυς στό Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως (27/1, +1784)

Πέτρος Ζβέρεφ, ἱερομάρτυς στή Ρωσία (27/1, +1929)

Γαμελβέρτος στή Michaelsbuch Γερμανίας (27/1, +800)

Νεονίλλα ὁσία μοναχή στή Μονή τοῦ Νταβίντωφ Ρωσίας (27/1, +1875)

Γαμελβέρτος (St Gamelbert) Ἐπίσκοπος Ρώμης (27/1, +672)

Λοῦπος Ἐπίσκοπος Shâlons Γαλλίας (27/1, +610)

Θεοδώρικος Ἐπίσκοπος Orleans Γαλλίας (27/1, +1022)

Ἐμέριος (St Emerius) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Banoles Ἱσπανίας ἀπό Γαλλία (27/1, +8ος αἰ.)

Κανδίδα ὁσία ἐρημίτρια στήν Banoles Ἱσπανίας (27/1, +798)

Ἰουλιανός μάρτυς στή Sora Ἰταλίας (27/1, +150)

Νάταλης (St Natalis) ὅσιος ἡγουμ στήν Ciill, Naile καί Daunhinis Ἰρλανδίας (27/1, +6ος αἰ.)

Ἰουλιανός 1ος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (27/1, +3ος αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Κοσμᾶς Ἀσλανίδης ὁ Γρηγοριάτης, Πρεσβύτερος ἱερομόναχος, Ἰσαπόστολος Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), ἀπό Μονή Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους [κοιμήθηκε μαρτυρικά σέ αὐτοκινητιστικό δυστύχημα στό Κονγκό] (27/1, +1989)

{Ἀπό βίο π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη Ἰσαποστόλου τοῦ Κονγκό:

-Κάποια μέρα ἕνας κεραυνός κτυπήσε τό αὐτοκίνητό στό ὁποῖο ἦταν μέ ἄλλους ἀδελφούς καί χάλασε βγάζοντας καπνούς. Τότε εἶπε ὁ π. Κοσμᾶς: “Θεέ μου γιά σένα ἐργαζόμαστε βοήθησέ μας…”. Καί οἱ καπνοί ἐξαφανίσθηκαν. Μετά δέν ἔπερνε μπρός τό αὐτοκίνητο καί ἔκανε λίγο κομποσχοινι καί ξεκίνησε.

-Μετά τόν ἐμφύλιο πόλεμο στό Κονγκό (Ζαΐρ) συνάντησαν 30 ἀντάρτες καί αὐτοί πέρασαν τόν π. Κοσμᾶ καί τούς ἄλλους γιά ἀντάρτες. Εἶπαν στόν π. Κοσμᾶ νά πᾶνε οἱ ἄλλοι ἀδελφοί στό ποτάμι γιά νά φέρουν νερό. Ὁ π. Κοσμᾶς εἶπε ὄχι γιατί ἤξερε ὅτι θά τούς ἔπερναν τό κεφάλι. Ὁ π. Κοσμᾶς ζήτησε νά δῆ τόν ἀρχηγό τους καί ὁ ἀρχηγός-στρατηγός τους τόν ἀγάπησε καί εἶπε νά μήν τόν πειράξουν γιατί εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἔγιναν φίλοι τῆς ἱεραποστολῆς καί γιά 1 μῆνα φύλαγαν μέ σκοπιά τήν ἱεραποστολή.

-Οἱ Ἕλληνες ἔμποροι μισοῦσαν τόν π. Κοσμᾶ ἐπειδή ἀγαποῦσε τούς Ἀφρικανούς. Τούς εἶπε “ἦρθα γιά τούς μαύρους καί κάποια στιγμή θά πάθετε ζημιᾶ καί θά μέ ἔχετε ἀνάγκη. Τό 1980 ἔγινε 6 μέρες πόλεμος καί χρειάστηκαν την βοήθειά του. Σφαῖρες ἔπεφταν στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου καί ἐμφανίσθηκε ὁ Ἅγ. Γεωργίος καί ἔδιωχνε τίς σφαῖρες. Ἔριξαν 3 βόμβες καί αὐτή πού ἔπεσε στήν ἐκκλησία δέν ἔσκασε. Μετά πέταξαν μιά χειρομβοβίδα καί δέν ἔσκασε. Τήν πῆρε ὁ π. Κοσμᾶς την χειροβομβίδα καί καταλάθως τήν ἐνεργοποίησε καθώς τήν περιεργαζόταν καί αὐτή δέν ἔσκασε. Ὅταν τό κατάλαβε τήν πέταξε μακρυά. Εἶπε σέ ὅλους νά φύγουν ἀπό ἐκεῖ καί ἔσκασε σέ 10 λεπτά.

-Κάποια μέρα ένα φίδι εἶχε ἀνοικτό τό στόμα του καί ὁ π. Κοσμᾶς καταλάθως τό πάρησε κ αὐτό ἀντί νά τόν δαγκώση ἔκανε πίσω καί ἔφυγε.

-Ὁ π. Κοσμᾶς προγνώριζε τό θάνατό του. Ἔλεγε ὅτι θά φύγω. Καί συμβούλεψε τόν Ἀφρικανό Μωϋσῆ ὅταν κοιμηθῆ νά μή φύγη ἀπ’ τήν ἱεραποστολή.

-Ὁ Ἀφρικανός Μωϋσῆς ἦταν συνοδηγός στό ἀτύχημα. Ὅταν ἔγινε τό ἀτύχημα τόν εἶχε πάρει ὁ ὕπνος καί ἔβλεπε ὅνειρο χαρτιά μπροστά στό δρόμο καί ὅτι ἔπαθαν ἀτύχημα… κι ἔγινε καί στά αλήθεια.

-Ἔκανε ἐπισκέψεις στούς λεπρούς πού ζοῦν ἐγκαταλελειμένοι στό δάσος

-Ἔφτιαχνε ἐκκλησίες καί ἀγόραζε οἰκόπεδα σέ Ὀρθοδόξους Ἀφρικανούς καί ἔφτιαχναν ἔτσι Χριστιανικά χωριά. Ὅπως τό χωριό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου.

-Ὁ προστάτης Ἅγιος τοῦ π. Κοσμᾶ, ὁ Ἁγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐμφανίζεται, μιλάει καί συμπαραστέκεται σέ Ὀρθοδόξους Ἀφρικανούς. Οἱ Ἀφρικανοί ἀναφέραν συχνά περιστατικά στόν π.Κοσμᾶ.

-Κάποια μέρα τό ἀμάξι τῆς ἱεραποστολῆς βούλιαξε ἀπό τή βροχή ἐνῶ πήγαινε κάπου καί ὁ π. Κοσμᾶς τό κατάλαβε, πῆρε πληροφορία ἀπό τό Θεό γιά τό ποῦ βρίσκεται καί πῆγε νά τό βοηθήση… “Ὅτι γίνεται τό αἰσθάνομαι. Στέλνει τά σήματά του ὁ Θεός”, εἶπε γιά τό περιστατικό αὐτό ὅταν τό διηγοῦταν στό ἡμερολόγιο του.

-Μιά μέρα ἕνα παιδάκι ἐνῶ ψάρευε ἔπεσε στό ποτάμι κ πνίγηκε. Βούλιαξε καί ἐπειδή ὁ π. Κοσμᾶς ἤξερε ἀπό καταδύσεις βούτηξε στά θολά καί βαθεια νερά τοῦ ποταμοῦ καί τόν κατεύθηνε ὁ Θεός καί τό βρῆκε. Από τότε οἱ Ἀφρικανοί τόν καλοῦσαν ὅποτε χρειαζόταν να βουτήξει κάποιος στό βυθό κάποιου ποταμού.

-Κάποια μέρα μέσα στό δάσος βρῆκαν ἕνα χωριό μέσα ἰθαγενῶν πού ἀποτελοῦνταν ἀπό 60 ἰθαγενεῖς μέ ταμπέλες πάνω τους. Ἦταν μιά ἀκραία αἱρετική προτεστάντική ὁμάδα οἱ ὁποῖοι ἔκάναν τελετές μέ ἀνθρωποθυσίες καί ἀνθρωποφαγίες ἀπαγάγοντας περαστικούς καί ἰθαγενεῖς ἀπό γειτονικά χωριά.

-Μιά μέρα μέσα στά δάση καί τά ποτάμια βρῆκαν ἕνα χωριό μέ 50 Ὀρθοδόξους ἰθαγενεῖς ὅπου ἔκαναν ἀκολουθίες μόνοι τους γιάτι δέν εἶχαν ἱερέα.

-Οἱ ἰθαγενεῖς γιά νά τόν εὐχαριστήσουν π. Κοσμᾶ τραγούδάγαν τραγούδια γιά αὐτόν “… μπάμπα Κοσμαααᾶ…”.

-Ἕνας ἰθαγενής τή μέρα τής κοιμήσεώς του κατά τό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα εἶδε ἕνα ἱερέα νά ἀνεβαίνη πρός τόν οὐρανό… ἦταν ὁ π. Κοσμᾶς. Ὅλοι στό διπλανό χωριό ζήτησαν νά βαπτιστοῦν.

-Τό Ἱ. Λείψανό του τό εἶχαν σέ ψυγεῖο μέχρι τήν ταφή καί φύλακες εἶδαν φῶς μέσα ἀπό ψυγεῖο.

-Στό ψυγεῖο τό Ἱ. Λείψανό του ἦταν μετά ἀπό 3 μέρες ζεστό καί ἔτρεχε αἷμα ἀπό τη μύτη.

-Στήν κηδεία του πῆγαν χιλιάδες ἄτομα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28

Ἐφραίμ ὁ Σύρος, Πρεσβύτερος, ὅσιος στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα), ἀπό Νίσιβη Μεσσοποταμίας [Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπ’ τόν Ἁγ. Βασίλειο τό Μέγα στήν Καισάρεια Καππαδοκίας] (28/1, +373)

Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής, ὁ πρώην ἐκπεσόντας [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν] (28/1, +? αἰ.)

Χάρις, ἁγία μάρτυς (28/1, +? αἰ.)

Γλαστιανός (St Glastian) στό Kinglassie Σκωτίας (28/1, +830)

Καννέρα (St Cannera) ὁσία στήν Bantry Ἰρλανδίας (28/1, +530)

Ὄδω (St Odo) Ἐπίσκοπος Beauvais Γαλλίας (28/1, +800)

Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Ἐπίσκοπος Νινευΐ Μεσσοποταμίας-Ἰράκ (28/1, +7ος αἰ.)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στό Reomay Γαλλίας (28/1, +539)

Ἐφραίμ τοῦ Νοβοτόρσκ Ρωσίας, ὅσιος (28/1, +1053)

Ἄντιμος (St Antimus) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Brantome Γαλλίας (28/1, +8ος αἰ.)

Παλλάδιος, ὅσιος στή Συρία (28/1, +? αἰ.)

2 μάρτυρες (28/1, +? αἰ.)

Ἐφραίμ ὁ νέος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Τορζχόκ Ρωσίας(28/1, +1053) [ἀνακομιδή λειψάνων11/6]

Ἐφραίμ ὁ εὐνοῦχος, ὅσιος μοναχός στή Λαύρα Σπηλαίων Κιέβου (28/1, +? αἰ.)

Ἐφραίμ τοῦ Νοβοτόρσκ, μοναχός (28/1, +? αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 29

Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, 2ος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, Ἀποστολικός Πατέρας, μαθητής Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (20/12, +107) [29/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Φλώρα ἡ λαϊκή μαγείρισσα, ὁσία στή Μονή τοῦ Kildare Ἰρλανδίας (29/1, +523) {*ΧΑΙΡΕ No. 167}

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Δημήτριος Γκαγκαστάθης, Πρεσβύτερος στόν Πλάτανο Τρικάλων (29/1, +1975)

Βαλέριος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (29/1, +320)

7 μάρτυρες στά Σαμοσάτα Συρίας: Ἄβιβος, Ἰάκωβος Ἰουλιανός, Παρηγόριος, Ρωμανός, Ὑπερέχιος καί Φιλόθεος (29/1, +297)

Γίλδας (St Gildas) ὁ σοφός, ὅσιος στή Νῆσο Rhuys Γαλλίας, 1ος Βρετόνος ἰστορικός καί ἐκκλησιαστικός συγγραφέας (29/1, +570) [προστάτης ἱστορικῶν καί συγγραφέων] [ἀνακομιδή λειψάνων 29/6]

Σορβῆλος καί Βεβαία ἡ ἀδελφή του, μάρτυρες στήν Ἔδεσσα Συρίας (29/1 καί 15/10, +110)

Βαρσίμιος Ἐπίσκοπος Ἔδεσσας Συρίας, ὁμολογητής (29/1, +114)

Χρυσή μάρτυς (29/1, +41-54)

Σιλουανός Ἐπίσκοπος Ἐμέσης Συρίας, Λουκᾶς Διάκονος καί Μώκιος ἀναγνώστης, μάρτυρες στή Συρία (29/1, +284)

Βολόκ (St Voloc) ἱεραπόστ. Σκωτίας ,Ἐπίσκοπος, ἀπό ἰρλανδίας (29/1, +724)

Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Perugia Ἰταλίας, ἱερομαρτ. (29/1, +170)

Ἀφράατος/Ἀκεψιμᾶς ὁ Πέρσης, ὅσιος (29/1, +370)

Σαβινιανός μάρτυς στήν Troyes Γαλλίας, ἀπό Σάμο Ἑλλάδος (29/1, +275) [Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου]

Καισάρειος Διάκονος στήν Angouleme Γαλλίας (29/1, +1ος αἰ.)

Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης, νεομάρτυς στή Χίο (29/1, +1802)

Σουπλίκιος Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας (29/1, +591)

Ἀκουϊλίνος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Γερμανία (29/1, +650)

Λαυρέντιος Ἐπίσκοπος Τουρώφ, στή Λαύρα Σπηλαίων Κιέβου (28/1, +1194)

Γεράσιμος Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας (29/1, +1441) [σύναξι 29/1]

Πιτιρίμ Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας (19/8, +1445) [σύναξι 29/1]

Ἰωνᾶς Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας (29/1, +1470) [6/6 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἰγνάτιος Ἐπίσκοπος Smolensk (29/1, +1210) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Ἰγνάτιος ὁ Σιναΐτης, ὅσιος Πρεσβύτερος καί Πνευματικός, ἀπό Ρέθυμνο Κρήτης (29/1, +? αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 30

Τρεῖς Ἱεράρχες: Βασίλειος Καισάρεια, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (σύναξι 30/1)

Δημήτριος νεομάρτυς στό Σλίβεν Βουλγαρίας (30/1, +1841) <Πηγή: Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Βουλγαρίας, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2012, 145>

Πελαγία Ἰβάνοβνα, ἡ διά Χριστόν σαλή, ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο (Sarov) Ρωσίας, μαθήτρια Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ (30/1, +1884)

Βαθίλδη (St Bathildis) ἡ βασίλισσα, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στό Chelles Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (30/1, +680)

Ἱππόλυτος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Κυρίνος/Κυριάκος Ἐπίσκοπος, Μάξιμος Πρεσβύτερος, Ἀρχέλαος Διάκονος οἱ ἱερομάρτυρες καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Ἀρμανδίνος, Χρυσή/Αὔρα, Βενέριος, Ἑρκουλίνος/Ἑρκούλιος, Ἑρμῆς, Εὐσέβιος, Θεόδωρος, Κενσουρίνος, Κόμμοδος, Κύπρος, Μάξιμος, Μαῦρος, Μηνάς, Μοναγρέος, Ὀλύμπιος, Ρουστικός, Σαβαΐνος, Στυράκιος, Τριβοῦνος καί Φήλιξ, μάρτυρες στήν Ostia (=κοντά Ρώμη) Ἰταλίας (30/1 καί 23/8, +269)

Σαβίνα μάρτυς στή Milan Ἰταλίας (30/1, +311)

Κυριακός ὅσιος ὁμολογητής στή Μονῆ Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης (30/1, +8ος αἰ.)

Θεόφιλος ὁ νέος, μάρτυς στήν Κύπρο (30/1, +784)

Πέτρος βασιλιάς Βουλγαρίας, ὅσιος (30/1, +969)

Θεόδωρος ὁ Μυτιληναῖος ἤ Χατζής, ὁ Ἀθωνίτης, ὁσιομάρτυς (30/1, +1784) [ἀνακομιδή λειψάνων 4/9]

Ἀρμεντάριος (St Armentarius) Ἐπίσκοπος Antibes Γαλλίας (30/1, +451)

Ἀρμεντάριος (St Armentarius) Ἐπίσκοπος Antibes Γαλλίας (30/1, +711)

Αλδεγούνδη (St Aldegund), ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στή Maubeuge Γαλλίας, ἀπό Βελγίου (30/1, +684)

Τούντυ (St Tudy), ὁσία στή Dyfed Οὐαλλίας (30/1, +5ος αἰ.)

Ζήνων ὁ νηστευτής, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (30/1, +14ος αἰ.) %

Ἀμνιχάδος (St Amnichad) ὅσιος ἐρημίτης στή Fulda Γερμανίας, ἀπό Ἰρλανδία ἤ Σκωτίας (30/1, +1043)

Ζήνων ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἀντιοχεία Συρίας, φίλος Ἁγ. Βασιλείου τοῦ Μέγα (30/1, +414)

Μαρτίνα παρθενομάρτυς στή Ρώμη (30/1, +3ος αἰ.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 31

Κύρος ἀπό Ἀλεξάνδρεια καί Ἰωάννης ἀπό Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα), οἱ ἀνάργυροι ἰατροί, μοναχοί ὁσιομάρτυρες στήν Κανώπη Αἰγύπτου, συμμάρτυρες Ἁγ. Ἀθανασίας καί τῶν 3 θυγατέρων της Θεοδότης, Θεοκτίστης καί Εὐδοξίας, ἐπειδή τίς ὑπεράσπισαν στόν ἀγῶνα τοῦ Μαρτυρίου (31/1, +311) [ἀνακομιδή λειψάνων 28/6] %

Ἀθανασία καί οἱ 3 θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη καί Εὐδοξία, μάρτυρες στήν Κανώπη Αἰγύπτου, συμμάρτυρες Ἁγ. Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννη (31/1, +311)

Ἀρσένιος τῆς Πάρου, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Δάσους στήν Πάρο (31/1 καί 18/8, +1877)

Αϊδανός (St Aidan) 1ος Ἐπίσκοπος Ferns Ἰρλανδίας (31/1 καί 10/8, +632)

Γεμινιανός (St Geminian) Ἐπίσκοπος Modena Ἰταλίας (31/1, +348)

Βικτωρίνος, Βίκτωρ, Διόδωρος, Κλαύδιος, Νικηφόρος, Πάππιος καί Σεραπίων, μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (31/1 καί 5/4, +251)

Τρυφαίνη μάρτυς στήν Κυζίκω (31/1, +? αἰ.)

Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης, ὁ κουρέας, Ἁγιορείτης ὁσιομάρτυς στήν Καλαμάτα καί ἀπό Καλαμάτα καταγόμενος (31/1 μνήμη καί 27/4 +1686) [Κυριακή Μυροφόρων]

Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Πάτρας, ἀπό Catania Σικελίας τῆς Ἰταλίας (31/1, +885)

Βαβίνος Ἐπίσκοπος Troyers Γαλλίας (31/1, +766)

Ἰούλιος Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Κούσιο Ἰταλίας, ἀπό Αἴγινα Ἐλλάδος, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης (31/1, +401) [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Ἰωάννης-Ἄγγελος, ὅσιος στήν Pomposa Ἰταλίας, ἀπό Βενετίας (31/1, +1050)

Εὐσέβιος, ὁσιομάρτυς στήν Vorarlberg Ἑλβετίας, ἀπό Ἰρλανδία (31/1, +884)

Οὐλφία (St Ulphia), ὁσία ἐρημίτρια στήν Amiens Γαλλίας (31/1, +8ος αἰ.)

Βίλγιλς (Wilgils) ὅσιος ἐρημίτης στόν ποταμό Humber Ἀγγλίας (31/1, +7ος αἰ.)

Ἀδάμναν (St Adamnan) ὅσιος στό Coldingham Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (31/1, +680)

Ἅγιος Μαδόης (St Madoes) στήν Carse Σκωτίας (31/1, +? αἰ.)

Νικήτας Ἐπίσκοπος Novgorod, ὁ Ἔγκλειστος ἤ Σπηλαιώτης, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (28/1 καί 14/5, +1109) [30/4 ἀνακομιδή λειψάνων]

Παχώμιος ὅσιος στή Λίμνη Κένο (31/1, +? αἰ.)

Ἁθανάσιος Ἐπίσκοπος Μεθώνης, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Πάτρα (10/12 μνήμη καί 31/1, +880)

Μαρκέλλα ἡ χήρα, ἡ Ρωμαία, ὁσία ἱδρύτρια καί ἡγουμένη Μονῆς στή Βηθλεέμ Παλαιστίνης, ἀπό Ρώμη (31/1, +410)

Γουϊνίνος (St Gwynin) ὁ ἐρημίτης, ὅσιος στό Πενμαενμάουρ Οὐαλλίας (31/1, +7ος αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Κοδράτος ὁ Καρακαλληνός-Ἁγιορείτης, ἡγούμενος Μονῆς Καρακάλλου Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Βρύουλα Μ. Ἀσίας (31/1, +1940) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς· Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 579>